РАЗРЕДНА НАСТАВА основне академске студије – Online наставни садржаји за ДРУГУ ГОДИНУ

РАЗРЕДНА НАСТАВАпрва годинадруга годинатрећа годиначетврта година

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 1.6.2020. до 5.6.2020.

ДРУГА ГОДИНА
Часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Књижевност Педагошка психологија (в)
08,45-09,30 Математика 2
09,45-10,30 Књижевност (в) Књижевност Визуелна уметност
10,30-11,15 Математика 2 (в)
11,30-12,15 Педагошка психологија
12,15-13,00
14,00-14,45 Социјална екологија

ХОР

Математика 2
14,45-15,30
15,45-16,30 Педагошка психологија Математика 2 (в)
16,30-17,15 Основи спорта и физичко васпитање
17,30-18,15 Компаративна педагогија
18,15-19,00

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 25.5.2020. до 29.5.2020.

ДРУГА ГОДИНА
Часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Књижевност Социјална екологија Педагошка психологија (в)
08,45-09,30 Математика 2
09,45-10,30 Књижевност (в) Књижевност Визуелна уметност
10,30-11,15 Математика 2 (в)
11,30-12,15 Педагошка психологија
12,15-13,00
14,00-14,45 Правопис српског језика Програмирање 2 Математика 2
14,45-15,30
15,45-16,30 Педагошка психологија Математика 2 (в)
16,30-17,15 ХОР Основи спорта и физичко васпитање
17,30-18,15 Компаративна педагогија
18,15-19,00

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 18.5.2020. до 22.5.2020.

ДРУГА ГОДИНА
Часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Књижевност Педагошка психологија (в)
08,45-09,30 Математика 2
09,45-10,30 Књижевност (в) Књижевност Визуелна уметност
10,30-11,15 Математика 2 (в)
11,30-12,15 Педагошка психологија
12,15-13,00
14,00-14,45 Социјална екологија

ХОР

Математика 2
14,45-15,30
15,45-16,30 Педагошка психологија Математика 2 (в)
16,30-17,15 Основи спорта и физичко васпитање
17,30-18,15 Компаративна педагогија
18,15-19,00

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 11.5.2020. до 15.5.2020.

ДРУГА ГОДИНА
Часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Књижевност Социјална екологија Педагошка психологија (в)
08,45-09,30 Математика 2
09,45-10,30 Књижевност (в) Књижевност Визуелна уметност
10,30-11,15 Математика 2 (в)
11,30-12,15 Педагошка психологија
12,15-13,00
14,00-14,45 Правопис српског језика Програмирање 2 Математика 2
14,45-15,30
15,45-16,30 Педагошка психологија Математика 2 (в)
16,30-17,15 ХОР Основи спорта и физичко васпитање
17,30-18,15 Компаративна педагогија
18,15-19,00 Основи спорта и физичко васпитање (в)

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 4.5.2020. до 8.5.2020.

ДРУГА ГОДИНА
Часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Књижевност Педагошка психологија (в)
08,45-09,30 Математика 2
09,45-10,30 Књижевност (в) Књижевност Визуелна уметност
10,30-11,15 Математика 2 (в)
11,30-12,15 Педагошка психологија
12,15-13,00
14,00-14,45 Социјална екологија

ХОР

Математика 2
14,45-15,30
15,45-16,30 Педагошка психологија Математика 2 (в)
16,30-17,15 Основи спорта и физичко васпитање
17,30-18,15 Компаративна педагогија
18,15-19,00

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 27.4.2020. до 1.5.2020.

ДРУГА ГОДИНА
Часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Књижевност Социјална екологија Педагошка психологија (в)
08,45-09,30 Математика 2
09,45-10,30 Књижевност (в) Књижевност Визуелна уметност
10,30-11,15 Математика2 (в)
11,30-12,15 Педагошка психологија
12,15-13,00
14,00-14,45 Правопис српског језика

ТЕСТ

Програмирање 2 Математика 2
14,45-15,30
15,45-16,30 Педагошка психологија Математика 2 (в)
16,30-17,15 ХОР Основи спорта и физичко васпитање
17,30-18,15 Компаративна педагогија
18,15-19,00 Основи спорта и физичко васпитање (в)

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 20.4.2020. до 24.4.2020.

ДРУГА ГОДИНА
Часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Књижевност Педагошка психологија (в)
08,45-09,30 Математика 2
09,45-10,30 Књижевност (в) Књижевност Визуелна уметност
10,30-11,15 Математика 2 (в)
11,30-12,15 Педагошка психологија
12,15-13,00
14,00-14,45 Социјална екологија

ХОР

Математика 2
14,45-15,30
15,45-16,30 Педагошка психологија Математика 2 (в)
16,30-17,15 Основи спорта и физичко васпитање
17,30-18,15 Компаративна педагогија
18,15-19,00 Основи спорта и физичко васпитање (в)

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 13.4.2020. до 17.4.2020.

ДРУГА ГОДИНА
Часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Књижевност Социјална екологија Педагошка психологија (в)
08,45-09,30 Математика 2
09,45-10,30 Књижевност (в) Књижевност Визуелна уметност
10,30-11,15 Математика2 (в)
11,30-12,15 Педагошка психологија
12,15-13,00
14,00-14,45 Правопис српског језика Програмирање 2 Математика 2
14,45-15,30
15,45-16,30 Педагошка психологија Математика 2 (в)
16,30-17,15 ХОР Основи спорта и физичко васпитање
17,30-18,15 Компаративна педагогија
18,15-19,00 Основи спорта и физичко васпитање (в)

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 6.4.2020. до 10.4.2020.

ДРУГА ГОДИНА
Часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Књижевност Педагошка психологија (в)
08,45-09,30 Математика 2
09,45-10,30 Књижевност (в) Књижевност Визуелна уметност
10,30-11,15 Математика 2 (в)
11,30-12,15 Педагошка психологија
12,15-13,00
14,00-14,45 Правопис српског језика Социјална екологија

ХОР

Математика 2
14,45-15,30 Правопис српског језика
15,45-16,30 Педагошка психологија Математика 2 (в)
16,30-17,15 Основи спорта и физичко васпитање
17,30-18,15 Компаративна педагогија
18,15-19,00 Основи спорта и физичко васпитање (в)

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 30.3.2020. до 3.4.2020.

ДРУГА ГОДИНА
Часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Књижевност Социјална екологија Педагошка психологија (в)
08,45-09,30 Математика 2
09,45-10,30 Књижевност (в) Књижевност Визуелна уметност
10,30-11,15 Математика2 (в)
11,30-12,15 Педагошка психологија
12,15-13,00
14,00-14,45 Правопис српског језика Програмирање 2 Математика 2
14,45-15,30
15,45-16,30 Педагошка психологија Математика 2 (в)
16,30-17,15 ХОР Основи спорта и физичко васпитање
17,30-18,15 Компаративна педагогија
18,15-19,00 Основи спорта и физичко васпитање (в)

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 23.3.2020. до 27.3.2020.

ДРУГА ГОДИНА
Часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Књижевност Педагошка психологија (в)
08,45-09,30 Математика 2
09,45-10,30 Књижевност (в) Књижевност Визуелна уметност
10,30-11,15 Математика 2 (в)
11,30-12,15 Педагошка психологија
12,15-13,00
14,00-14,45 Социјална екологија

ХОР

Математика 2
14,45-15,30
15,45-16,30 Педагошка психологија Математика 2 (в)
16,30-17,15 Основи спорта и физ. вас.
17,30-18,15 Компаративна педагогија
18,15-19,00 Основи спорта и физ. вас. (в)

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 16.3.2020. до 20.3.2020.

ДРУГА ГОДИНА
Пре подне:
Часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Књижевност Социјална екологија Педагошка психологија (в)
08,45-09,30 Књижевност Социјална екологија Педагошка психологија (в) Математика 2
09,45-10,30 Књижевност (в) Књижевност Педагошка психологија (в) Математика2 Визуелна уметност
10,30-11,15 Књижевност (в) Књижевност Математика2 (в) Визуелна уметност
11,30-12,15 Књижевност (в) Педагошка психологија Визуелна уметност
12,15-13,00 Педагошка психологија
После подне:
14,00-14,45 Правопис с. ј. Програмирање 2 Математика 2
14,45-15,30 Правопис с. ј. Програмирање 2 Математика 2
15,45-16,30 Педагошка психологија Математика 2(в)
16,30-17,15 ХОР Основи спорта и физ. вас.
17,30-18,15 ХОР Основи спорта и физ. вас. Компаративна педагогија
18,15-19,00 Основи спорта и физ. вас. (в) Компаративна педагогија