Ванредни професори

Наставници запослени на Факултету у сталном радном односу

Проф. др Слађана Видосављевић

Проф. др Бошко Миловановић

Проф. др Емилија Марковић

Проф. др Далиборка Поповић

        Проф. др Јелена Круљ

Наставници ангажовани са других високошколских установа

Проф. др Јелена Михајловић

Проф. др Александра Костић Тмушић

Проф. др Александра Трбојевић

Проф. др Еуген Љајко

Проф. др Здравко Грујић

Др Весна Зарковић