Доценти

Наставници запослени на Факултету у сталном радном односу

Доц. др Бранислав Ранђеловић

Доц. др Ивана Ристић

Доц. др Раиса Цветковић

Доц. др Божана Рашковић

Доц. др Гордана Чолић

Доц. др Миљан Миљковић

Наставници ангажовани са других високошколских установа

Доц. др Бранислава Вучковић