Доц. др Мирјана Симић

Доцент

e-mail: mirjana.simic@pr.ac.rs

Датум рођења: 18.11.1982. године у Новом Пазару, Република Србија.

Образовање: Филозофски факултет у Приштини – Косовска Митровица (Педагогија) (2006); Докторске студије завршила на Филозофском факултету у Приштини – Косовска Митровица; У звање доцента за ужу научну област Дидактика изабрана је 2024. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Предмети:

 • Општа педагогија (ОАС)
 • Предшколска педагогија 1 (ОАС)
 • Предшколска педагогија 2 (ОАС)
 • Методологија педагошких истраживања са статистиком (ОАС)
 • Дидактика (ОАС)
 • Елементарна дидактика са методиком васпитно-образовног рада (ОАС)
 • Иновативни дидактичко-методички модели (ОАС)
 • Професионални развој (ОАС)
 • Школска педагогија (ОАС)
 • Породична педагогија (ОАС)
 • Академско писање у педагошким наукама (МАС)

 

Референце:
1.Петровић, Ј., Симић, М. и Добросављевић, Д. (2019). Развој школства и педагогије у Србији у првој половини 20. века најзначајнији научни и друштвени утицај. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, 49(2)263 – 281.
2.Миленовић, Ж. и Симић, М. (2018). Упоредна анализа знања ученика млађих разреда основне школе с подручја Косова и Метохије и централне Србије о основним појмовима о Косову и Метохији. У: Д. Танчић (ур). Међународни тематски зборник, Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности (273-284). Институт за српску културу, Приштина-Лепосавић.
3.Миленовић, Ж. и Симић, М. (2017). Културно наслеђе о Косову и метохији у уџбеницима Природе и друштва у млађим разредима основне школе. Норма, 22(2), 197-208.
4.Миленовић, Ж., Базић, Б. и Симић, М. (2014). Невербална комуникација у настави и свакодневном животу. Зборник радова Учитељског факултета у Ужицу, 17(16), 275-288.
5.Симић, М. (2014). Значај православне мушке и женске основне школе у Приштини и Вучитрну у периоду од 1896-1899. године. У: С. Словић (ур). Тематски зборник од водећег националног значаја - Традиција, промене, историјско наслеђе, питање државности и националног идентитета на Косову и Метохији (229-240). Институт за српску културу, Приштина-Лепосавић.
6.Симић, М. (2014). Карактеристике и значај физичког васпитања у образовном систему. Зборник радова са националне конференције са међународним учешћем -Физичка култура и модерно друштво, (413-420), Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина.
7.Симић, М. (2014). Школство код Срба на Косову и Метохији у периоду од 1897-1898. године. Баштина, 24(37), 237-247.
8.Симић, М. (2014). Услови за ефикасније спровођење инклузивног васпитања и образовања. Баштина, 24(36), 327-337.
9.Симић, М. (2013). Школство у Призрену у периоду од 1906. до 1909. године. Баштина, 23(35), 269-278.
10.Симић, М. (2012). Методолошки проблеми компаративних истраживања у образовању. Баштина, 22(33), 251-268.