Секретаријат

Секретар Факултета

Векослав Стевановић

 • Тел: 028/84-164
 • локал: 102
 • e-mail: vekoslav.stevanovic@pr.ac.rs; ufp.pravna@pr.ac.rs;

Информациони системи и технологије

Мирко Чакаревић

 • Тел: 028/84-164
 • локал: 109
 • e-mail: mirko.cakarevic@pr.ac.rs;

Шеф службе за студентске послове

Радојица Вешовић

 • Тел: 028/84-164
 • локал: 105
 • e-mail: radojica.vesovic@pr.ac.rs;

Референт за студентска питања

Жарко Милић

 • Тел: 028/84-164
 • локал: 105
 • е-mail: zarko.milic@pr.ac.rs;

Референт за мастер и докторске студије

Миљана Гурешић

 • Тел: 028/84-164
 • локал: 105
 • е-mail: miljana.guresic@pr.ac.rs;

Финансијска служба

Томислав Николић

 • Тел: 028/84-164
 • локал: 107
 • e-mail: tomislav.nikolic@pr.ac.rs;

Финансијска служба

Нина Недељковић

 • Тел: 028/84-164
 • локал: 107
 • e-mail: ufp.finansijska@pr.ac.rs;

Библиотекар

Мирјана Димитријевић

 • Тел: 028/84-164
 • локал: 108
 • e-mail: mirjana.dimitrijevic.ufp@pr.ac.rs;

Техничка секретарица

Јелена Ћирковић

 • Тел: 028/84-164
 • локал: 101
 • e-mail: jelena.cirkovic@pr.ac.rs;

Домар

Љубиша Милитиновић

 • Тел: 028/84-164
 • локал: 106

Кафе – куварица

Стојанка Вулетић

 • Teл: 028/84-164
 • локал: 110

Портир

Слободан Јовановић

 • Teл: 028/84-164
 • локал: 106

Портир

Ненад Георгиев

 • Teл: 028/84-164
 • локал: 106

Хигијеничар

Златан Милић

 • Teл: 028/84-164
 • локал: 106