Aкредитација 2013.

УСТАНОВА

  • Стандард 1 Основни циљеви и задаци високошколске установе

УВЕРЕЊА О АКРЕДИТАЦИЈИ

РАЗРЕДНА НАСТАВА – Основне академске студије

ВАСПИТАЧ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА – Основне академске студије

РАЗРЕДНА НАСТАВА – Мастер академске студије

ВАСПИТАЧ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА – Мастер академске студије

МИСИЈА И ВИЗИЈА ФАКУЛТЕТА

ПОЛИТИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

ВОДИЧ ЗА УПИС СТУДЕНАТА