Разредна настава – Мастер академске студије |
ПОЗИВ
за учешће у програмима међународне сарадње
ПРОГРАМ
за стицање наставничких компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника

Архива вести

новембар 2021.
П У С Ч П С Н
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Разредна настава – Мастер академске студије

На студијском програму мастер академских студија Разредна настава, настава изводи се у виду интерактивно-комуникацијски прожетих предавања, радионичких и креативно-експлоративних вежби, симулација и презентација, израде изведбено-наставних иновативних модела истраживачких пројеката и семинарских радова, израде мастер рада, менторства и индивидуалних консултација.

Временски оквир другог циклуса (мастер) студијског програма Разредна настава је једна академска година или 2 семестра.(60 ЕСПБ бодова јер основне академске студије (студије првог степена) на Факултету имају 240 ЕСПБ).

Недељни фонд часова за сваки предмет и семестар наведен је у листи обавезних и изборних предмета у другом циклусу студија. Дат је број часова за израду семинарског рада и за израду мастер рада. Бодовна вредност сваког предмета исказана је у Курикулуму студијског програма мастер академских студија. Студијски програм се састоји из два обавезна курса  (Савремени дидактичко-методички токови у разредној настави, Koмпаративни приступ методици разредне наставе у европском простору), 4 групе изборних предмета (од којих је једна група методике наставе) и семинарског рада из области изабране методике наставе и израде мастер рада. Предвиђени предмети обухватају академско-општеобразовне, теоријско-методолошке, научно–стручне и стручно–апликативне предмете. Однос обавезних и изборних предмета је уравнотежен. Изборни курс методике наставе, семинарски рад и завршни мастер рад чине једну целину и везани су за исту научну област.

Мастер академске студије усклађене су са савременим  приступима настави и методологији појединих методика. Кроз њих се стиче увид у методе, методологију, наставну технологију и ствара слика захтева савремене наставе с краја 20. и почетка 21.века.

Студијски програм прати одговарајућа кретања из стручно-методичког домена, што обезбеђује повезивање и уклапање наставе у проблемске, корелацијско – интеграцијске системе и омогућава учење  откривањем.

У овај студијски програм укључени су актуелни токови из светске науке и изучавања методика наставе. Усвајање ових знања остварује се интердисциплинарним приступом овим областима.

Стручни академски назив који студенти стичу је: Мастер учитељ.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ РАЗРЕДНА НАСТАВА МАС>>>

е-библиотека

elektronska biblioteka

Алумни КЛУБ

Univerzitet u Pristini Ministarstvo prosvete Razvoj karijere Uciteljski Beograd Uciteljski Uzice Uciteljski Vranje

Учитељски факултет можете контактирати на број телефона 028/84-164

Студентска служба
локал 25
 
Декан 
локал 23
 
Продекан 
локал 24
 
Секретаријат
локал 22
 
Библиотека
локал 26