Продекан за наставу

Проф. др Слађана Видосављевић

Ванредни професор

e-mail: sladjana.vidosavljevic@pr.ac.rs

 Датум рођења: 14.03.1960. године у Призрену, Република Србија.

Образовање: Природно-математички факултет у Приштини (биологија) (1983); Магистратура Технолошки факултет у Новом Саду (1996); Докторат Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу (2011); У звање ванредног професора за ужу научну област Методика наставе природе и друштва изабрана је 2017. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Продекан за наставу је наставник Факултета који обавља поверене послове из делокруга декана у области наставе.