Продекан за наставу

Доц. др Снежана Перишић

Доцент

e-mail: snezana.perisic@pr.ac.rs

Датум рођења: 10.11.1987. године у Крагујевцу, Република Србија.

Образовање: Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић (2011); Мастер Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић (Методика наставе српског језика и књижевности) (2012); Докторске студијеа Педагошки факултет у Врању (2023); У звање доцента за ужу научну област Методика наставе српског језика и књижевности изабрана је 2023. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавићу.

Продекан за наставу је наставник Факултета који обавља поверене послове из делокруга декана у области наставе.