Продекан за наставу

 

Продекан за наставу је наставник Факултета који обавља поверене послове из делокруга декана у области наставе.