Скриптарница

Скриптарница се налази у згради  Факултета отворена је од 08-15,00 часова. На скриптарници је мoгуће доћи до свих књига које се налазе у продаји, затим свих врста уплатница и формулара (пријава, образаца…).