Мастер академске студије

Завршетком мастер академских студија студенти су квалификовани: да стечена кључна знања из ширих и мултидисциплинарних области примењују у просветној професији на основу развијеног критичког мишљења, уз коришћење стручне литературе и разумевање као и уз професионални приступ; да стечена знања примењују у новом или непознатом окружењу; да интегришу знање, решавају сложене проблеме и да расуђују на основу доступних информација које садрже промишљања о друштвеним и етичким одговорностима повезаним са применом њиховог знања и судова; да на јасан и недвосмислен начин пренесу знање  и начин закључивања стручној и широј јавности; за наставак студија на начин који ће самостално изабрати; да се активно укључују у тимски рад и да воде тимове на решавању сложених задатака.