Студентски парламент

Студентски парламент Учитељског факултета је орган Факултета преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету.

Студентски парламент има 21 члан.

Избори за студентски парламент се одржавају сваке друге по Статуту Учитељског факултета.

На изборима одржаним 14. 04. 2022. године победила је

Листа „НАСЛЕДНИЦИ“, носилац листе Биљана Максимовић

За председника Студентског парламента изабрана је Биљана Максимовић.

За потпредседника Студентског парламента изабрана је Марија Милосављевић.

За студента продекана изабрана је Данијела Јоковић.

 

За чланове Савета Учитељског факултета из реда студената изабрани су:

 1. Марија Милосављевић,
 2. Биљана Максимовић,
 3. Теодора Вукадиновић.

За чланове Наставно-научног већа Учитељског факултета из реда студената изабрани су:

 1. Анђела Савић,
 2. Тамара Радивојевић,
 3. Кристина Вукашиновић,
 4. Ива Илић,
 5. Миљана Ђурић,
 6. Данијела Јоковић.

За чланове Универзитетског студентског парламента изабрани су:

 1. Биљана Максимовић,
 2. Марија Милосављевић,
 3. Тамара Радивојевић.

 

Председник Студентског парламента

Биљана Максимовић

 • бр. телефона: 065/4151962
 • e-mail: biljanabika11222@gmail.com

Студент продекан

Данијела Јоковић

 • бр. телефона: 064/–
 • e-mail: danijela.ucitelj@gmail.com

 

Имејл адреса Студентског парламента: ufp.studentskiparlament@pr.ac.rs