Студентски парламент

Студентски парламент организује се ради остваривања права и заштите интереса студената.

Број чланова Студентског парламента одређује Факултет општим актом. Право да бирају и буду изабрани у студентски парламент имају сви студенти уписани на студије у години када се врши избор.

Одлука чланови Студентског парламента 2020.

 Председник Студентског парламента

Данило Јовановић

 • бр. телефона: 065/5310775
 • e-mail: jovanovicdanilo96@gmail.com   

Потпредседник Студентског парламента

Анђела Палевић

 • бр. телефона: 060/5722471
 • e-mail: andjelamarko08@gmail.com      

Студент продекан

Тања Стефановић

 • бр. телефона: 064/5599223
 • e-mail: stefanovictanja@yahoo.com

Члан

Милена Миљковић

 • бр. телефона: 061/6426526
 • e-mail: lenamiljkovic97@gmail.com

Члан

Теодора Вукадиновић

 • бр. телефона: 061/5704384
 • e-mail: vukadinovicteodora112@gmail.com

Члан

Јована Лазовић

 • бр. телефона: 069/148870
 • e-mail: jpavlovic2665@gmail.com

Члан

Анета Белојица

 • бр. телефона: 068/170907
 • e-mail: anetabelojica1@gmail.com

Члан

Исидора Радојевић

 • бр. телефона: 064/2874679
 • e-mail: isidoraradojevic98@gmail.com

Члан

Миљана Витковић

 • бр. телефона: 064/9153229
 • e-mail: miljanavitkovic@gmail.com

Члан

Јелена Ђуровић

 • бр. телефона: 064/5818251
 • e-mail: jelenadjurovic988@gmail.com

Члан

Милица Славић

 • бр. телефона: +37745/580559
 • e-mail: milicaslavic121@gmail.com

Члан

Бобан Беочанин

 • бр. телефона: 066/248507
 • e-mail: boban.beocanin@gmail.com

Члан

Ивана Магуд

 • бр. телефона: 069/943004
 • e-mail: ivanamagud1@gmail.com

Члан

Јована Башчаревић

 • бр. телефона: 065/8873773
 • e-mail: joka1098@gmail.com

Члан

Јасна Бојковић

 • бр. телефона: 060/1606593
 • e-mail: jasnabojkovic7@gmail.com