Савет

Орган управљања Факултетом је Савет.

Савет факултета има 17 чланова, од којих су 8 представници Факултета из реда наставника које бира Наставно-научно веће, 1 из реда административних радника секретаријата, 3 члана које бира студентски парламент Факултета и 5 чланова именује Влада Републике Србије.

Мандат чланова Савета траје три године.

Чланови Савета Факултета

 • др Бранко Ристић, редовни професор
 • др Петар Рајчевић, редовни професор
 • др Невенка Зрнзевић, редовни професор
 • др Љиљана Пауновић, редовни професор
 • др Емилија Марковић, ванредни професор
 • др Јелена Круљ, ванредни професор
 • др Миљан Миљковићнаставник страног језика
 • др Божана Рашковић, доцент
 • Мирко Чакаревић, руководилац послова ИКТ
 • Биљана Максимовић, студент
 • Марија Милосављевић, студент
 • Теодора Вукадиновић, студент
 • Верица Ћеранић, из реда оснивача
 • Душан Димитријевић, из реда оснивача
 • Ивана Тодић, из реда оснивача
 • Јована Кокерић, из реда оснивача
 • Александар Трајковић, из реда оснивача.

Председник Савета је проф. др Петар Рајчевић.