Декан

Проф. др Весна Минић

Редовни професор

e-mail: vesna.minic@pr.ac.rs

Датум рођења: 11.09.1977. године у Косовској Митровици, Република Србија.

Образовање: Филозофски факултет у Приштини – Косовскa Митровицa (2001); Магистратура Филозофски факултет у Приштини – Косовскa Митровицa (2006); Докторат Филозофски факултет у Приштини – Косовскa Митровицa (2011); У звање редовног професора за ужу научну област Науке о васпитању изабрана је 2022. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Функцију декана Факултета обавља од 01.10.2022. године.

Декан је инокосни орган пословођења радом Факултета. Бира га, на предлог стручног органа, Савет Факултета. Право да буде декан има наставник Факултета који има звање редовни професор и заснован је радни однос са пуним радним временом.