Редовни професори

Наставници запослени на Факултету у сталном радном односу

Проф. др Бранко Ристић

Проф. др Јован Базић

Проф. др Синиша Минић

Проф. др Снежана Башчаревић

Проф. др Биљана Павловић

Проф. др Радомир Арсић

Проф. др Весна Минић

Проф. др Живорад Миленовић

Наставници ангажовани са других високошколских установа

Проф. др Владо Симеуновић

Проф. др Александар Жорић

Проф. др Данијела Василијевић

Проф. др Бранкица Поповић