Редовни професори

Наставници запослени на Факултету у сталном радном односу

Проф. др Бранко Ристић

Проф. др Синиша Минић

Проф. др Снежана Башчаревић

Проф. др Биљана Павловић

Проф. др Весна Минић

Проф. др Хаџи Живорад Миленовић

Проф. др Невенка Зрнзевић

Проф. др Петар Рајчевић

Проф. др Љиљана Пауновић

Наставници ангажовани са других високошколских установа

Проф. др Владо Симеуновић

Проф. др Александар Жорић

Проф. др Данијела Василијевић

Проф. др Бранкица Поповић