Проф. др Биљана Павловић

Редовни професор

e-mail: biljana.pavlovic@pr.ac.rs

Датум рођења: 21.04.1972. године у Новом Пазару, Република Србија.

Образовање: Средња музичка школа – Сарајево (1990); Музичка академија – Подгорица (1994); Магистратура, Музичка академија – Источно Сарајево (2003); Докторат, Академија умјетности Слобомир П Универзитета у Бијељини (2011). У звање редовног професора за ужу научну облас Методика наставе музичке културе изабрана је 2019. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Предмети:

  • Вокално-инструментална настава (ОАС)
  • Методика наставе музичке културе 1 (ОАС)
  • Методика наставе музичке културе 2 (ОАС)
  • Методика музичког васпитања 1 (ОАС)
  • Методика музичког васпитања 2 (ОАС)
  • Хорско певање (ОАС)
  • Дечји музички инструмент (ОАС)
  • Савремени приступи у раду са школским ансамблима (МАС)
  • Иновативна настава музичке културе (МАС)
  • Теоријско-методолошки проблеми методике разредне наставе (ДС)

Научна делатност: Аутор је око 80 научних и стручних радова, две научне монографије и четири приручника за студенте, учитеље и наставнике музичке културе.

Уметничка делатност: Оснивач је певачких састава Рашанке и Рашанкице у Новом Пазару, и руководилац  хора Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић.

 

Референце:
1.Pavlović, B., Cicović Sarajlić D., Kovač, A. (2021). The role of traditional folk songs and dances in the development of intercultural communication among elementary school children. Culture and Education, Volume 33, 189‒212.
2.Павловић, Б. (2020). Обрада осме руковети Стевана Мокрањца по моделу интегративне наставе. У: Мандић, Б. и Атанасијевић, Ј. (ур). Зборник радова са XIV Међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, Књига III, Експресивност и интимност у музици и Тако мале ствари: интимно у уметности и култури (83‒95).
3.Павловић, Б. (2020). Улога слободних културно-уметничких активности ученика у очувању српског културног наслеђа на Косову и Метохији. У: Ђурић З., Ђурић И. и Ранђеловић, Д. (ур). Међународни тематски зборник Наука без граница III/4, Образовање и развој личности (293‒308). Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.
4.Павловић, Б., Цицовић Сарајлић, Д. и Кодела, С. (2019). Развијање интересовања ученика основношколског узраста за извођење традиционалних песама. Теме, XLIII (1), 191‒207.
5.Павловић, Б., Цицовић Сарајлић, Д. и Мандић, Б. (2018). Заступљеност и васпитни значај химне Боже правде у основношколској настави предмета Музичка култура. Наслеђе, XV (41), 268−182.
6.Цицовић Сарајлић, Д. и Павловић, Б. (2018). Историјски развој српске духовне музике и њен васпитни значај у настави музичке културе. Баштина, (45), 433‒454.
7.Павловић, Б. и Цицовић Сарајлић Д. (2017). Национално васпитање на основама српске уметничке музике у основној школи. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, XLVII (4), 143−160.
8.Цицовић Сарајлић, Д. и Павловић, Б. (2017). Садржаји патриотског васпитања у основношколској настави музичке културе: значај и заступљеност. Теме, XLI (3), 539−556.
9.Павловић, Б., Цицовић Сарајлић Д. и Ковач А. (2016). Хорско певање у млађим разредима основне школе. Зборник радова Филозофског факултета у Косовској Митровици, XLVI (1), 259−278.
10.Павловић, Б. (2013). Васпитне вредности традиционалних народних песама и игара у настави музичке културе. Настава и васпитање, LXII бр. 4, 668−681.