Контакт

Учитељски факултет у Призрену

Немањина б.б.

38218 Лепосавић

 

Телефон: 028/84-164

Факс: 028/84-164

e-mail: ufp@pr.ac.rs

Жиро рачун Факултета: 840-1243666-41

    • број модела: 97
    • позив на број: 20041062742311049407