Доц. др Вуко Лакушић

Доцент

e-mail: vuko.lakusic@pr.ac.rs

Датум рођења: 07.11.1984. године у Приштини, Република Србија.

Образовање: Факултет за спорт и физичку културу у Приштини – Лепосавић (2008); Мастер Учитељски факултет у Ужицу (Методика наставе физичке културе) (2013); У звање доцента за ужу научну област Методика наставе физичког васпитања изабран је 2023. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Предмети:

  • Основи спорта, физичког и здравственог васпитања (ОАС)
  • Методика наставе физичког васпитања 1 (ОАС)
  • Методика наставе физичког васпитања 2 (ОАС)
  • Методика физичког васпитања 1 (ОАС)
  • Методика физичког васпитања 2 (ОАС)
  • Теорија физичке културе (МАС)
  • Методика наставе елементарних и спортских игара (МАС)

 

Референце:
1.Зрнзевић, Н., Зрнзевић, Ј. и Лакушић, В. (2017). Последице гојазности на раст и развој и здравље дечјег организма. Други научни скуп са међународним учешћем ”Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, иновативни програми и модели”, 01-02. 06. 2017, Лепосавић. Зборник радова, С. Видосављевић и Ж. Миленовић (Ур.), 675-684. Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић. M45
2.Зрнзевић, Н., Зрнзевић, Ј. и Лакушић, В. (2017). Улога спортских објеката у развоју градске архитектуре. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, 13(11), 295–313. M53
3.Zrnzević, N. аnd Lakušić V. (2016). Obesity as a disturbing factor in growth and development of younger school age students. Research in Kinesiology, 44(2), 187-192. M53
4.Зрнзевић, Н., Зрнзевић, Ј. и Лакушић, В. (2015). Равно стопало - најчешћи деформитет код ученика млађег школског узраста. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу, 11(9), 227-235. M53