Доц. др Миљан Миљковић

Доцент

e-mail: miljan.miljkovic@pr.ac.rs

Датум рођења: 10.02.1985. године у Косовској Митровици, Република Србија.

Образовање: Филозофски факултет у Приштини – Косовској Митровици (енглески језик) (2008); Мастер Филолошки факултет у Новом Саду (енглески језик) (2012); Докторат Филозофски факултет у Косовској Митровици (енглески језик) (2021); У звање доцента за енглески језик изабран је 2023. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Предмети:

  • Енглески језик 1 (ОАС)
  • Енглески језик 2 (ОАС)
  • Енглески језик 3 (ОАС)
  • Модели учења енглеког језика као страног (ОАС)
  • Енглески језик (МАС)
  • Академски енглески језик (МАС)

 

Референце:
1.Miljković, M., Sitarica, A. (2016). Epistemic modality in political discourse. Research Result. Social Studies and Humanities, 3(1), 75-79. M53
2.Miljković, M. (2017). English as a foreign language. KNOWLEDGE International Journal Scientific paper, 20(6), 2647-2651. M14
3.Ситарица, А., Миљковић, М. (2018) Гинис пиво као књижевно-културолошки знак у драмама Рођендан и Настојник Харолда Пинтера. У: М. Бошковић, Н. Ковачевић и И Бубања (ур). XIII међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Научни округли сто Брендови у књижевности, језику и уметности (299-311). Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац. M45
4.Miljković, M. (2020). Утицај појаве англицизама и енглеских речи у медијима на употребу англицизама у свакодневном говору код деце школског узраста. Баштина, 51, 179-192. M51
5.Миљковић, М., Ситарица, А. (2019). Употреба и утицај англицизама на српски језик на узорку дневне штампе у периоду 1.11.2017–1.2.2018. У: Љ. Пауновић и С. Видосављевић (ур). Зборник радова Иновативни приступ васпитању и образовању: Стање, дилеме и перспективе (89-98). Универзитет у Приштини – Косовској Митровици, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу. M45