Доц. др Милица Мимовић

Доцент

e-mail: milica.mimovic@pr.ac.rs

Датум рођења: 12.09.1987. године у Косовској Митровици, Република Србија.

Образовање: Филозофски факултет у Приштини – Косовској Митровици, Одсек за српски језик и књижевност  (2011); Докторирала на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, Модул Наука о језику (2023); У звање доцента за ужу научну област Српски језик изабрана је 2024. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Предмети:

  • Српски језик 1 (ОАС)
  • Српски језик 2 (ОАС)

 

Референце
1.Милица П. Мимовић. Фигуре понављања као кохезивна средства у драми „Хасанагиница“ Љубомира Симовића. Српски језик – студије српске и словенске, XXVII/ 2022, Београд: Научно друштво за неговање и проучавање српскога језика, 417–435. ИССН: 0354-9259 821.163.41.08-2 Симовић Љ. 811.163.41'38
2.Милица П. Мимовић. Парцелација као стилска доминанта у роману „Нигдина“ Светлане Велмар Јанковић. Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, XLV(4)/2015, Косовска Митровица: Филозофски факултет, 347- 361. ИССН: 0354-3293, УДК: 821.163.41.08-31 Велмар-Јанковић С. ДОИ: 10.5937/zrffp45-9889
3.Милица П. Мимовић. Турцизми у збирци приповедака „Мој Колашин“ Григорија Божовића. Зборник Вуковим трагом на Косову и Метохији, Косовска Митровица: Филозофски факултет – Градска библиотека „Вук Караџић“, 2019, 125-133. ИСБН: 978-86-6349-111-3 811.163.41'373.45 821.163.41.08-32 Божовић Г
4.Милица П. Мимовић. Типови туђег говора у роману „Зло прољеће“ Михаила Лалића. Зборник Милорад Ћорац, педагог и научни радник, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица 2018, 213-223. ИСБН: 978-86-6349-096-3 811.163.41'38 821.163.41.08-31 Лалић М
5.Милица П. Мимовић. Јаке позиције текста у приповеткама Григорија Божовића. Зборник „Поетика Григорија Божовића“ (тематски зборник водећег националног значаја), Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Зубин Поток: Културни центар Стари Колашин, 2016, 433- 443. ИСБН: 978-86-6349-058-1(ФФУП), УДК: 821.163.41.09-32 Божовић Г. 821.163.41: 811.163.41'38
6.Милица П. Мимовић. Прилог проучавању годишњих обичаја у Брњаку. Зборник радова са Међународног научног скупа Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш 2013, 221-231. ИСБН: 978-86-7379-315-3, УДК: 811.163.41'282.2(038)
7.Милица П. Мимовић. Лингвостилистичка анализа приповетке „Битољски богаљи“ Григорија Божовића. Зборник радова са VI научног скупа Младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац 2015, 353-361. ИСБН: 978-86-85991-74-5, УДК: 811.163.41-32.08 Božović G.
8.Милица П. Мимовић. Снежана Зечевић. Метафоре у неформалном говору студентске популације. Зборник радова са V научног скупа Младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац 2014, 211-221. ИСБН: 978-86-85991-60-8, УДК: 81 373.612.2 811.163.41 276.5:378.18
9.Милица П. Мимовић. Лексика и ономастика Тамнича код Неготина. Приказ књиге Голуба Јашовића Тамнич на Тимоку, лексика и ономастика, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, XLII(2)/2012, 483-485. ИССН: 0354- 3293, УДК: 811.163.41'374'282.2(038))(049.32); 811.163.41'373.2(049.32) ИД: 195691532