Проф. др Бранислав Ранђеловић

Ванредни професор

е-mail: branislav.randjelovic@pr.ac.rs

Датум рођења: 26.08.1970. године у Књажевцу, Република Србија.

Образовање: Електронски факултет у Нишу (1994); Магистратура Електронски факултет у Нишу (2002); Докторат Електронски факултет у Нишу (2015). У звање ванредног професора за ужу научну област Методика наставе математике на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић, изабран је 2024. године.

Предмети:

  • Методика наставе математике 1 (ОАС)
  • Методика наставе математике 2 (ОАС)
  • Методика наставе информатике 1 (ОАС)
  • Методика наставе информатике 2 (ОАС)
  • Системи у настави математике (МАС)
  • Одабране тематске целине из методике развоја почетних математичких појмова (МАС)
  • Семинарски рад из методике развоја почетних математичких појмова (МАС)

 

Референце:
1.Mitic, V. V., Lazovic, G., Paunovic, V., Cvetkovic, N., Veljkovic, S., Randjelovic, B., Vlahovic, B. (2019). Fractal frontiers in microelectronic ceramic materials. Ceramics International, 45(7B), 9679-9685. M21
2.Mitic, V. V., Lazovic, G., Paunovic, V., Veljkovic, S., Randjelovic, B., Vlahovic, B. (2019). H. Fecht, Electronic ceramics fractal microstructure analysis-Minkowski Hull and grain boundaries. Ferroelectrics, 545, 184-194. M23
3.Prijić, A., Ilić, A., Prijić, Z., Živanović, E., Randjelovic, B. (2019). On the Node Ordering of Progessive Polyniomial Approximation for the Sensor Linearization. FACTA UNIVERSITATIS, Series EE, 32 (4), 539-554. M24
4.Marjanović, M.; Prijić, A.; Randjelović, B., Prijić, Z. (2020). A Transient Modeling of the Thermoelectric Generators for Application in Wireless Sensor Network Nodes. Electronics, 9, 1015. M22
5.Stevanovic, J., Randjelovic, B., Lazarevic, E. (2020). Reading habits of secondary school students in Serbia. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, 52 (1) , 136-180. M24
6.Randjelovic, B., Stanojevic, D., Minic, S. (2019). Analysis of framework of digital competences for teachers in Serbia and teachers in European Union. In: Lj. Paunovic and S. Vidosavljevic (eds). Sci.Conf. Inovative approach to education: situation, dilemas and perspectives (35-43). University in Pristina/Kosovska Mitrovica, Faculty of Teachers Education Leposavic. M45
7.Randjelovic, B., Mitic, V.V., Ribar, S., Radovic, I., Stajcic, A., Novakovic, I., Vlahovic, B. (2021). Ceramics, Materials, Microelectronics and Graph Theory new Frontiers. Modern Physic Letters B, 34(4). M23
8.Karalic, E., Djukic, D., Ranđelović, B. (2020). Vizija i putevi ka kvalitetnom obrazovanju u Srbiji. Zbornik radova Uciteljskog fakulteta u Leposavicu, 14, 293-299. M52