ВАСПИТАЧ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА основне академске студије – Online наставни садржаји за ДРУГУ ГОДИНУ

В А С П И Т А Ч Ипрва годинадруга годинатрећа годиначетврта година

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 1.6.2020. до 5.6.2020.

ДРУГА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Реторика
08,45-09,30
09,45-10,30 Развојна психологија
10,30-11,15 Породична педагогија
11,30-12,15 Елементарни МП Елеменентарни МП
12,15-13,00 Породи. педаг.(в) Елементарни МП (в)
14,00-14,45 Правопис српског језика ХОР

МР са децом са посебним потребама

Визуелна уметност
14,45-15,30
15,45-16,30 Развојна психологија (в)
16,30-17,15 Увод у андрагогију Основи спорта и физичко васпитање
17,30-18,15 Развојна психол.
18,15-19,00

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 25.5.2020. до 29.5.2020.

ДРУГА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Реторика
08,45-09,30
09,45-10,30 Развојна психологија
10,30-11,15 Породична педагогија
11,30-12,15 Елементарни МП Елеменентарни МП
12,15-13,00 Породи. педаг.(в) Елементарни МП (в)
14,00-14,45 Правопис српског језика ХОР Визуелна уметност
14,45-15,30
15,45-16,30 Развојна психологија (в)
16,30-17,15 Увод у андрагогију Основи спорта и физичко васпитање
17,30-18,15 Развојна псих.
18,15-19,00

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 18.5.2020. до 22.5.2020.

ДРУГА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Реторика
08,45-09,30
09,45-10,30 Развојна психологија
10,30-11,15 Породична педагогија
11,30-12,15 Елементарни МП Елеменентарни МП
12,15-13,00 Породи. педаг.(в) Елементарни МП (в)
14,00-14,45 Правопис српског језика ХОР

МР са децом са посебним потребама

Визуелна уметност
14,45-15,30
15,45-16,30 Развојна психологија (в)
16,30-17,15 Увод у андрагогију Основи спорта и физичко васпитање
17,30-18,15 Развојна психол.
18,15-19,00

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 11.5.2020. до 15.5.2020.

ДРУГА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Реторика
08,45-09,30
09,45-10,30 Развојна психологија
10,30-11,15 Породична педагогија
11,30-12,15 Елементарни МП Елеменентарни МП
12,15-13,00 Породи. педаг.(в) Елементарни МП (в)
14,00-14,45 Правопис српског језика ХОР

МР са децом са посебним потребама

Визуелна уметност
14,45-15,30
15,45-16,30 Развојна психологија (в)
16,30-17,15 Увод у андрагогију Основи спорта и физичко васпитање
17,30-18,15 Развојна псих.
18,15-19,00 Основи спорта и физичко васпитање (в)

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 4.5.2020. до 8.5.2020.

ДРУГА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Реторика
08,45-09,30
09,45-10,30 Развојна психологија
10,30-11,15 Породична педагогија
11,30-12,15 Елементарни МП Елеменентарни МП
12,15-13,00 Породи. педаг.(в) Елементарни МП (в)
14,00-14,45 Правопис српског језика ХОР

МР са децом са посебним потребама

Визуелна уметност
14,45-15,30
15,45-16,30 Развојна психологија (в)
16,30-17,15 Увод у андрагогију Основи спорта и физичко васпитање
17,30-18,15 Развојна психол.
18,15-19,00

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 27.4.2020. до 1.5.2020.

ДРУГА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Реторика
08,45-09,30
09,45-10,30 Развојна психологија
10,30-11,15 Породична педагогија
11,30-12,15 Елементарни МП Елеменентарни МП
12,15-13,00 Породи. педаг.(в) Елементарни МП (в)
14,00-14,45 Правопис српског језика

ТЕСТ

ХОР

МР са децом са посебним потребама

Визуелна уметност
14,45-15,30
15,45-16,30 Развојна психологија (в)
16,30-17,15 Увод у андрагогију Основи спорта и физичко васпитање
17,30-18,15 Развојна псих.
18,15-19,00 Основи спорта и физичко васпитање (в)

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 20.4.2020. до 24.4.2020.

ДРУГА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Реторика
08,45-09,30
09,45-10,30 Развојна психологија
10,30-11,15 Породична педагогија
11,30-12,15 Елементарни МП Елеменентарни МП
12,15-13,00 Породи. педаг.(в) Елементарни МП (в)
14,00-14,45 ХОР

МР са децом са посебним потребама.

Визуелна уметност
14,45-15,30
15,45-16,30 Развојна психологија (в)
16,30-17,15 Увод у андрагогију Основи спорта и физичко васпитање
17,30-18,15 Развојна психол.
18,15-19,00 Основи спорта и физичко васпитање (в)

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 13.4.2020. до 17.4.2020.

ДРУГА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Реторика
08,45-09,30
09,45-10,30 Развојна психологија
10,30-11,15 Породична педагогија
11,30-12,15 Елементарни МП Елеменентарни МП
12,15-13,00 Породи. педаг.(в) Елементарни МП (в)
14,00-14,45 Правопис српског језика ХОР

МР са децом са посебним потребама

Визуелна уметност
14,45-15,30
15,45-16,30 Развојна психологија (в)
16,30-17,15 Увод у андрагогију Основи спорта и физичко васпитање
17,30-18,15 Развојна псих.
18,15-19,00 Основи спорта и физичко васпитање (в)

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 6.4.2020. до 10.4.2020.

ДРУГА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Реторика
08,45-09,30
09,45-10,30 Развојна психологија
10,30-11,15 Породична педагогија
11,30-12,15 Елементарни МП Елеменентарни МП
12,15-13,00 Породи. педаг.(в) Елементарни МП (в)
14,00-14,45 Правопис српског језика ХОР

МР са децом са пос. потре.

Визуелна уметност
14,45-15,30
15,45-16,30 Развојна психологија (в)
16,30-17,15 Увод у андрагогију Основи спорта и физичко васпитање
17,30-18,15 Развојна психол.
18,15-19,00 Основи спорта и физичко васпитање (в)

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 30.3.2020. до 3.4.2020.

ДРУГА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Реторика
08,45-09,30
09,45-10,30 Развојна психологија
10,30-11,15 Породична педагогија
11,30-12,15 Елементарни МП Елеменентарни МП
12,15-13,00 Породи. педаг.(в) Елементарни МП (в)
14,00-14,45 Правопис српског језика ХОР

МР са децом са посебним потребама

Визуелна уметност
14,45-15,30
15,45-16,30 Развојна психологија (в)
16,30-17,15 Увод у андрагогију Основи спорта и физичко васпитање
17,30-18,15 Развојна псих.
18,15-19,00 Основи спорта и физичко васпитање (в)

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 23.3.2020. до 27.3.2020.

ДРУГА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Реторика
08,45-09,30
09,45-10,30 Развојна психологија
10,30-11,15 Породична педаг.
11,30-12,15 Елементарни МП Елеменентарни МП
12,15-13,00 Породи. педаг. (в) Елементарни МП (в)
14,00-14,45 Правопис срп. језика ХОР МР са децом са пос. потре. Визуелна уметност
14,45-15,30 Правопис срп. језика
15,45-16,30 Развојна псих. (в) МР са децо. са пос.по.(в)
16,30-17,15 Увод у андрагогију Основи спорта и физ.вас..
17,30-18,15 Развојна псих.
18,15-19,00 Основи спорта и физ.вас.(в)

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 16.3.2020. до 20.3.2020.

ДРУГА ГОДИНА
Пре подне:
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Реторика
08,45-09,30 Реторика
09,45-10,30 Развојна психологија
10,30-11,15 Породична педаг. Развојна психологија
11,30-12,15 Породична педаг. Елементарни МП Елеменентарни МП
12,15-13,00 Породи. педаг.(в) Елементарни МП Елементарни МП (в)
После подне:
14,00-14,45 Правопис срп. језика ХОР МР са децом са пос. потре. Визуелна уметност
14,45-15,30 Правопис срп. језика ХОР МР са децом са пос. потре. Визуелна уметност
15,45-16,30 Развојна псих. (в) МР са децо. са пос.по.(в)
16,30-17,15 Увод у андрагогију Развојна псих. (в) Основи спорта и физ.вас.
17,30-18,15 Увод у андрагогију Развојна псих. Основи спорта и физ.вас.
18,15-19,00 Основи спорта и физ.вас.(в)