ВАСПИТАЧ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА основне академске студије – Online наставни садржаји за ПРВУ ГОДИНУ

В А С П И Т А Ч Ипрва годинадруга годинатрећа годиначетврта година

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 1.6.2020. до 5.6.2020.

ПРВА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Филозофија са етиком Психологија даровитости Хигијена у ПУ Српски језик 2 (в)
08,45-09,30 Социологија

Социологија (в)

09,45-10,30 Информатика у образовању Предшколска педагогија 1
10,30-11,15 Руски језик 2 (в)
11,30-12,15 Филозофија са етиком (в) Предшколска педагогија 1 (в)
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР Информатика у образовању (в) Енглески језик 2 (в)
14,45-15,30
15,45-16,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 25.5.2020. до 29.5.2020.

ПРВА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Руски језик 2 (в) Психологија даровитости Хигијена у предшколским установама Српски језик 2 (в)
08,45-09,30 Социологија
09,45-10,30 Информатика у образовању Предшколска педагогија 1
10,30-11,15 Социологија (в)
11,30-12,15 Предшколска педагогија 1 (в) Српски језик 2
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР Информатика у образовању (в) Енглески језик 2 (в)
14,45-15,30
15,45-16,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 18.5.2020. до 22.5.2020.

ПРВА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Филозофија са етиком Психологија даровитости Хигијена у ПУ Српски језик 2 (в)
08,45-09,30 Социологија

Социологија (в)

09,45-10,30 Информатика у образовању Предшколска педагогија 1
10,30-11,15 Руски језик 2 (в)
11,30-12,15 Филозофија са етиком (в) Предшколска педагогија 1 (в)
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР Информатика у образовању (в) Енглески језик 2 (в)
14,45-15,30
15,45-16,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 11.5.2020. до 15.5.2020.

ПРВА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Руски језик 2 (в) Психологија даровитости Хигијена у предшколским установама Српски језик 2 (в)
08,45-09,30 Социологија
09,45-10,30 Информатика у образовању Предшколска педагогија 1
10,30-11,15 Социологија (в)
11,30-12,15 Предшколска педагогија 1 (в) Српски језик 2
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР Информатика у образовању (в) Енглески језик 2 (в)
14,45-15,30
15,45-16,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 4.5.2020. до 8.5.2020.

ПРВА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Филозофија са етиком Психологија даровитости Хигијена у ПУ Српски језик 2 (в)
08,45-09,30 Социологија

Социологија (в)

09,45-10,30 Информатика у образовању Предшколска педагогија 1
10,30-11,15 Руски језик 2 (в)
11,30-12,15 Филозофија са етиком (в) Предшколска педагогија 1 (в)
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР Информатика у образовању (в) Енглески језик 2 (в)
14,45-15,30
15,45-16,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 27.4.2020. до 1.5.2020.

ПРВА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Руски језик 2 (в) Психологија даровитости Хигијена у предшколским установама Српски језик 2 (в)
08,45-09,30 Социологија
09,45-10,30 Информатика у образовању Предшколска педагогија 1
10,30-11,15 Социологија (в)
11,30-12,15 Предшколска педагогија 1 (в) Српски језик 2
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР Информатика у образовању (в) Енглески језик 2 (в)
14,45-15,30
15,45-16,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 20.4.2020. до 24.4.2020.

ПРВА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Филозофија са етиком Психологија даровитости Хигијена у ПУ Српски језик 2 (в)
08,45-09,30 Социологија

Социологија (в)

09,45-10,30 Информатика у образовању Предшколска педагогија 1
10,30-11,15 Руски језик 2 (в)
11,30-12,15 Филозофија са етиком (в) Предшколска педагогија 1 (в)
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР Информатика у образовању (в) Енглески језик 2 (в)
14,45-15,30
15,45-16,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 13.4.2020. до 17.4.2020.

ПРВА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Руски језик 2 (в) Психологија даровитости Хигијена у предшколским установама Српски језик 2 (в)
08,45-09,30 Социологија
09,45-10,30 Информатика у образовању Предшколска педагогија 1
10,30-11,15 Социологија (в)
11,30-12,15 Предшколска педагогија 1 (в) Српски језик 2
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР Информатика у образовању (в) Енглески језик 2 (в)
14,45-15,30
15,45-16,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 6.4.2020. до 10.4.2020.

ПРВА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Филозофија са етиком Психологија даровитости Хигијена у ПУ Српски језик 2 (в)
08,45-09,30 Социологија

Социологија (в)

09,45-10,30 Информатика у образовању Предшколска педагогија 1
10,30-11,15 Руски језик 2 (в)
11,30-12,15 Филозофија са етиком (в) Предшколска педагогија 1 (в)
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР Информатика у образовању (в) Енглески језик 2 (в)
14,45-15,30
15,45-16,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 30.3.2020. до 3.4.2020.

ПРВА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Руски језик 2 (в) Психологија даровитости Хигијена у предшколским установама Српски језик 2 (в)
08,45-09,30 Социологија
09,45-10,30 Информатика у образовању Предшколска педагогија 1
10,30-11,15 Социологија (в)
11,30-12,15 Предшколска педагогија 1 (в) Српски језик 2
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР Информатика у образовању (в) Енглески језик 2 (в)
14,45-15,30
15,45-16,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 23.3.2020. до 27.3.2020.

ПРВА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Филозофија са ет. Психологија даровитости Хигијена у ПУ Српски језик 2 (в)
08,45-09,30 Социологија

Социологија (в)

09,45-10,30 Информатика у образ. Предшколска педагогија 1
10,30-11,15 Руски језик 2 (в)
11,30-12,15 Филозофија са ет. (в) Предшколска педагогија 1 (в)
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР Информатика у образ.(в) Енглески језик 2 (в)
14,45-15,30
15,45-16,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 16.3.2020. до 20.3.2020.

ПРВА ГОДИНА
Пре подне:
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Руски језик 2 (в) Психологија даровитости Хигијена у ПУ Српски језик 2 (в)
08,45-09,30 Социологија Руски језик 2 (в) Психологија даровитости Хигијена у ПУ Српски језик 2 (в)
09,45-10,30 Социологија Руски језик 2 (в) Информатика у образ. Предшколска педагогија 1
10,30-11,15 Социологија (в) Информатика у образ. Предшколска педагогија1
11,30-12,15 Социологија (в) Информатика у образ. Предшколска педагогија1(в) Српски језик 2
12,15-13,00 Информатика у образ. Српски језик 2
После подне:
14,00-14,45 ХОР Информатика у образ.(в) Енглески језик 2 (в) Српски језик 2
14,45-15,30 ХОР Информатика у образ.(в) Енглески језик 2 (в) Српски језик 2
15,45-16,30 Енглески језик 2 (в)
16,30-17,15
17,30-18,15
18,15-19,00