РАЗРЕДНА НАСТАВА основне академске студије – Online наставни садржаји за ЧЕТВРТУ ГОДИНУ

РАЗРЕДНА НАСТАВАпрва годинадруга годинатрећа годиначетврта година

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 1.6.2020. до 5.6.2020.

ЧЕТВРТА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 МР у комбинованом одељењу
08,45-09,30 МН ликовне културе 2
09,45-10,30 М допунске и  додатне наставе Реторика
10,30-11,15 Природа и друштво 1
11,30-12,15 Заштита и унапређење ч. животне средине
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР МН српског језика и књижевности 2 (в) МН српског језика и књижевности 2 (в)
14,45-15,30
15,45-16,30 Образовна технологија МН српског јез. и књ. 2
16,30-17,15
17,30-18,15 Образ. технологија (в)

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 25.5.2020. до 29.5.2020.

ЧЕТВРТА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 МР у комбинованом одељењу

08,45-09,30
09,45-10,30 М допунске и  додатне наставе
10,30-11,15 Природа и друштво 1 Реторика
11,30-12,15 Заштита и унапређење ч. животне средине
12,15-13,00 МН српског језика и књижевности 2 (в)
14,00-14,45 ХОР МН српског језика и књижевности 2
14,45-15,30
15,45-16,30 Образовна технологија
16,30-17,15
17,30-18,15 Образ. технологија (в)

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 18.5.2020. до 22.5.2020.

ЧЕТВРТА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 МР у комбинованом одељењу
08,45-09,30 МН ликовне културе 2
09,45-10,30 М допунске и  додатне наставе Реторика
10,30-11,15 Природа и друштво 1
11,30-12,15 Заштита и унапређење ч. животне средине
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР МН српског језика и књижевности 2 (в) МН српског језика и књижевности 2 (в)
14,45-15,30
15,45-16,30 Образовна технологија МН српског јез. и књ.
16,30-17,15
17,30-18,15 Образ. технологија (в)

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 11.5.2020. до 15.5.2020.

ЧЕТВРТА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 МР у комбинованом одељењу

МН ликовне културе 2

08,45-09,30
09,45-10,30 М допунске и  додатне наставе Школско право и администрација
10,30-11,15 Природа и друштво 1 Реторика
11,30-12,15 Заштита и унапређење ч. животне средине
12,15-13,00 МН српског језика и књижевности 2 (в)
14,00-14,45 ХОР МН српског језика и књижевности 2
14,45-15,30
15,45-16,30 Образовна технологија
16,30-17,15
17,30-18,15 Образ. технологија (в)

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 4.5.2020. до 8.5.2020.

ЧЕТВРТА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 МР у комбинованом одељењу
08,45-09,30 МН ликовне културе 2
09,45-10,30 М допунске и  додатне наставе Реторика
10,30-11,15 Природа и друштво 1
11,30-12,15 Заштита и унапређење ч. животне средине
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР МН српског језика и књижевности 2 (в) МН српског језика и књижевности 2 (в)
14,45-15,30
15,45-16,30 Образовна технологија МН српског јез. и књ.
16,30-17,15
17,30-18,15 Образ. технологија (в)

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 27.4.2020. до 1.5.2020.

ЧЕТВРТА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 МР у комбинованом одељењу

МН ликовне културе 2

08,45-09,30
09,45-10,30 М допунске и  додатне наставе Школско право и администрација
10,30-11,15 Природа и друштво 1 Реторика
11,30-12,15 Заштита и унапређење ч. животне средине
12,15-13,00 МН српског језика и књижевности 2 (в)
14,00-14,45 ХОР МН српског језика и књижевности 2
14,45-15,30
15,45-16,30 Образовна технологија
16,30-17,15
17,30-18,15 Образ. технологија (в)

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 20.4.2020. до 24.4.2020.

ЧЕТВРТА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 МР у комбинованом одељењу
08,45-09,30 МН ликовне културе 2
09,45-10,30 М допунске и  додатне наставе Реторика
10,30-11,15 Природа и друштво 1
11,30-12,15 Заштита и унапређење ч. животне средине Школско право и администрација
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР МН српског језика и књижевности 2 (в) МН српског језика и књижевности 2 (в)
14,45-15,30
15,45-16,30 Образовна технологија МН српског јез. и књ.
16,30-17,15
17,30-18,15 Образ. технологија (в)

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 13.4.2020. до 17.4.2020.

ЧЕТВРТА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 МР у комбинованом одељењу

МН ликовне културе 2

08,45-09,30
09,45-10,30 М допунске и  додатне наставе
10,30-11,15 Природа и друштво 1 Реторика
11,30-12,15 Заштита и унапређење ч. животне средине
12,15-13,00 МН српског језика и књижевности 2 (в)
14,00-14,45 ХОР МН српског језика и књижевности 2
14,45-15,30
15,45-16,30 Образовна технологија
16,30-17,15
17,30-18,15 Образ. технологија (в)

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 6.4.2020. до 10.4.2020.

ЧЕТВРТА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 МР у комбинованом одељењу
08,45-09,30
09,45-10,30 М допунске и  додатне наставе Реторика
10,30-11,15 Природа и друштво 1
11,30-12,15 Заштита и унапређење ч. животне средине Школско право и администрација
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР МН српског језика и књижевности 2 (в) МН српског језика и књижевности 2 (в)
14,45-15,30
15,45-16,30 Образовна технологија МН српског јез. и књ.
16,30-17,15
17,30-18,15 Образ. технологија (в)

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 30.3.2020. до 3.4.2020.

ЧЕТВРТА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 МР у комбинованом одељењу

МН ликовне културе 2

08,45-09,30
09,45-10,30 М допунске и  додатне наставе
10,30-11,15 Природа и друштво 1 Реторика
11,30-12,15 Заштита и унапређење ч. животне средине
12,15-13,00 МН српског језика и књижевности 2 (в)
14,00-14,45 ХОР МН српског језика и књижевности 2 
14,45-15,30
15,45-16,30 Образовна технологија
16,30-17,15
17,30-18,15 Образ. технологија (в)

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 23.3.2020. до 27.3.2020.

ЧЕТВРТА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 М рада у ком.одељ.
08,45-09,30
09,45-10,30 М доп. и  дод. наставе Реторика
10,30-11,15 Природа и друштво 1
11,30-12,15 Зашт. и уна. ч. жив. ср. Школско право и администрација
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР МН срп. јез. и књ. 2 (в) МН срп. јез. и књ. 2 (в)
14,45-15,30
15,45-16,30 Образовна технологија МН срп. јез. и књ.
16,30-17,15
17,30-18,15 Образ. технологија (в)

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 16.3.2020. до 20.3.2020.

ЧЕТВРТА ГОДИНА
Пре подне:
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 М рада у ком.одељ. МН лик. кул. 2
08,45-09,30 М рада у ком.одељ. МН лик.кул. 2 (в)
09,45-10,30 М доп. и  дод. наставе МН лик. кул.2 (в)
10,30-11,15 М доп. и дод. наставе Природа и друштво 1
11,30-12,15 Зашт. и уна. ч. жив. ср. Природа и друштво 1
12,15-13,00 Зашт. и уна. ч. жив. ср. МН срп. јез. и књи. 2 (в)
После подне:
14,00-14,45 ХОР МН срп. јез. и књ. 2 (в) МН срп. јез. и књ. 2 (в)
14,45-15,30 ХОР МН срп. јез. и књ. 2 (в) МН срп. јез. и књ. 2 (в)
15,45-16,30 Образовна технологија МН срп. јез. и књ. 2 (в)
16,30-17,15 Образовна технологија МН срп. јез. и књ. 2 (в)
17,30-18,15 Образ. технологија (в)
18,15-19,00