ONLINE предавања РН ОАС – зимски семестар школске 2020/21. године

ПРВА ГОДИНА
1 Српски језик 1
2 Математика 1
3 Развојна психологија I део

Развојна психологија II део

Развојна психологија III део

Развојна психологија IV део

Развојна психологија V део

ВЕЖБЕ 1

ВЕЖБЕ 2

ВЕЖБЕ 3

4 Страни језик 1
Енглески језик 1
Руски језик 1
5 Вокално-инструментална настава

ВЕЖБЕ

6 Изборни предмет 1
Психологија даровитости I део

Психологија даровитосто II део

Психологија даровитости III део

Психологија даровитости IV део

Социологија породице
Инклузивна настава
Дигитална писменост

Вежбa 1

Вежбa 2

Вежбa 3

Вежба 4

ДРУГА ГОДИНА
1 Социологија образовања
2 Информатика у образовању

Вежба 1

Вежба 2

Вежба 3

3 Дидактика
4 Изборни предмет 3
Филмска и ТВ култура I део

Филмска и ТВ култура II део

Филмска и ТВ култура III део

Филмска и ТВ култура IV део

Филмска и ТВ култура V део

Енглески језик 3
Руски језик 3
Програмирање 1

Вежба 1

Вежба 2

Вежба 3

Вежба 4

5 Изборни предмет 4
Педагошка информатика

Вежба 1

Вежба 2

Вежба 3

Грађанско васпитање
ТРЕЋА ГОДИНА
1 Књижевност за децу
2 Школска педагогија

Школска педагогија – ИСПИТНА ПИТАЊА

3 Методологија педагошких истраживања
4 Увод у андрагогију
5 Методика рада са ученицима благо ометеним у развоју
6 Методика наставе природе и друштва 1
7 Изборни предмет 6
Информационо-комуникационе технологије

Вежба 1

Вежба 2

Вежба 3

Вежба 4

Сценска уметност I део

Сценска уметност II део

Сценска уметност III део

Сценска уметност IV део

Сценска уметност V део

8 Изборни предмет 7
Методика наставе почетног писања и читања
Облици изражавања
Образовање на даљину

Вежба 1

Вежба 2

Вежба 3

Вежба 4

ЧЕТВРТА ГОДИНА
1 Образовна технологија

Вежба 1

Вежба 2

Вежба 3

Вежба 4

2 Природа и друштво 1
3 Методика наставе математике 2
4 Методика наставе природе и друштва 2
5 Методика наставе музичке културе 2

ВЕЖБЕ

6 Методика наставе ликовне културе 2 I део

Методика наставе ликовне културе 2 II део

7 Методика наставе физичког васпитања 2 I део

Методика наставе физичког васпитања 2 II део

8 Природа и друштво 2 – ИСТОРИЈА