ВАСПИТАЧ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА основне академске студије – Online наставни садржаји за ЧЕТВРТУ ГОДИНУ

В А С П И Т А Ч Ипрва годинадруга годинатрећа годиначетврта година

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 1.6.2020. до 5.6.2020.

ЧЕТВРТА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 М музичког васпитања 2 (в) М допунске и додатне наставе
08,45-09,30
09,45-10,30 М упоз. околине 2
10,30-11,15 М музичког васпитања 2 М упоз. окол. 2 (в) М упознавања околине 2 (в)
11,30-12,15
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР М рада у комбинованом одељењу
14,45-15,30
15,45-16,30 М упознавања околине 2
16,30-17,15
17,30-18,15

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 25.5.2020. до 29.5.2020.

ЧЕТВРТА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 М музичког васпитања 2 (в)
08,45-09,30
09,45-10,30 М упоз. околине. 2
10,30-11,15 М музичког васпитања 2 М упоз. околине 2 (в) М упознавања околине 2 (в)
11,30-12,15
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР М рада у комбинованом одељењу
14,45-15,30
15,45-16,30 М упознавања околине 2
16,30-17,15

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 18.5.2020. до 22.5.2020.

ЧЕТВРТА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 М музичког васпитања 2 (в) М допунске и додатне наставе
08,45-09,30
09,45-10,30 М упоз. околине 2
10,30-11,15 М музичког васпитања 2 М упоз. окол. 2 (в) М упознавања околине 2 (в)
11,30-12,15
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР М рада у комбинованом одељењу

Предиспитне обавезе

14,45-15,30
15,45-16,30 М упознавања околине 2
16,30-17,15
17,30-18,15

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 11.5.2020. до 15.5.2020.

ЧЕТВРТА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 М музичког васпитања 2 (в) М допунске и додатне    наставе
08,45-09,30
09,45-10,30 М упоз. околине. 2
10,30-11,15 М музичког васпитања 2 М упоз. околине 2 (в) М упознавања околине 2 (в) Школско право и администрација
11,30-12,15
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР М рада у комбинованом одељењу
14,45-15,30
15,45-16,30 М упознавања околине 2
16,30-17,15

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 4.5.2020. до 8.5.2020.

ЧЕТВРТА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 М музичког васпитања 2 (в) М допунске и додатне наставе
08,45-09,30
09,45-10,30 М упоз. околине 2
10,30-11,15 М музичког васпитања 2 М упоз. окол. 2 (в) М упознавања околине 2 (в)
11,30-12,15
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР М рада у комбинованом одељењу
14,45-15,30
15,45-16,30 М упознавања околине 2
16,30-17,15
17,30-18,15

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 27.4.2020. до 1.5.2020.

ЧЕТВРТА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 М музичког васпитања 2 (в) М допунске и додатне    наставе
08,45-09,30
09,45-10,30 М упоз. околине. 2
10,30-11,15 М музичког васпитања 2 М упоз. околине 2 (в) М упознавања околине 2 (в) Школско право и администрација
11,30-12,15
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР М рада у комбинованом одељењу
14,45-15,30
15,45-16,30 М упознавања околине 2
16,30-17,15

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 20.4.2020. до 24.4.2020.

ЧЕТВРТА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 М музичког васпитања 2 (в) М допунске и додатне наставе
08,45-09,30
09,45-10,30 М упоз. околине 2
10,30-11,15 М музичког васпитања 2 М упоз. окол. 2 (в) М упознавања околине 2 (в) Школско право и администрација
11,30-12,15
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР М рада у комбинованом одељењу
14,45-15,30
15,45-16,30 М упознавања околине 2
16,30-17,15
17,30-18,15

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 13.4.2020. до 17.4.2020.

ЧЕТВРТА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 М музичког васпитања 2 (в) М допунске и додатне    наставе
08,45-09,30
09,45-10,30 М упоз. околине. 2
10,30-11,15 М музичког васпитања 2 М упоз. околине 2 (в) М упознавања околине 2 (в)
11,30-12,15
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР М рада у комбинованом одељењу
14,45-15,30
15,45-16,30 М упознавања околине 2
16,30-17,15

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 6.4.2020. до 10.4.2020.

ЧЕТВРТА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 М музичког васпитања 2 (в) М допунске и додатне наставе
08,45-09,30
09,45-10,30 М упоз. околине 2
10,30-11,15 М музичког васпитања 2 М упоз. окол. 2 (в) М упознавања околине 2 (в) Школско право и администрација
11,30-12,15
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР М рада у комбинованом одељењу
14,45-15,30
15,45-16,30 М упознавања околине 2
16,30-17,15
17,30-18,15

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 30.3.2020. до 3.4.2020.

ЧЕТВРТА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 М музичког васпитања 2 (в) М допунске и додатне    наставе
08,45-09,30
09,45-10,30 М упоз. околине. 2
10,30-11,15 М музичког васпитања 2 М упоз. околине 2 (в) М упознавања околине 2 (в)
11,30-12,15
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР М рада у комбинованом одељењу
14,45-15,30
15,45-16,30 М упознавања околине 2
16,30-17,15

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 23.3.2020. до 27.3.2020.

ЧЕТВРТА ГОДИНА
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 М муз. васп. 2 (в) М доп. и дод.наставе
08,45-09,30
09,45-10,30 М упоз. окол. 2
10,30-11,15 М муз. васп. 2 М упоз. окол. 2 (в) М упоз. окол. 2 (в) Школско право и администрација
11,30-12,15
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР М рада у комб. одељ.
14,45-15,30
15,45-16,30 М упоз. окол. 2
16,30-17,15
17,30-18,15

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 16.3.2020. до 20.3.2020.

ЧЕТВРТА ГОДИНА
Пре подне:
часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 М муз. васп. 2 (в) М доп. и дод.наставе
08,45-09,30 М муз. васп. 2 (в) М доп. и дод.наставе
09,45-10,30 М муз. васп. 2 (в) М упоз. окол. 2 М доп. и дод.наставе
10,30-11,15 М упоз. окол. 2 (в) М упоз. окол. 2 (в)
11,30-12,15 М упоз. окол. 2 (в)
12,15-13,00
После подне:
14,00-14,45 ХОР М рада у комб. одељ.
14,45-15,30 ХОР М рада у комб. одељ.
15,45-16,30 М упоз. окол. 2 М рада у комб. одељ.
16,30-17,15 М упоз. окол. 2
17,30-18,15
18,15-19,00