ONLINE предавања ВАСП ОАС – зимски семестар школске 2020/21. године

ПРВА ГОДИНА
1 Српски језик 1
2 Страни језик 1
Енглески језик 1
Руски језик 1
3 Књижевност за децу
4 Вокално-инструментална настава

ВЕЖБЕ

5 Предшколска педагогија 1 I део

Предшколска педагогија 1 II део

Предшколска педагогија 1 III део

6 Изборни предмет 1
Хорско певање
Сценска и луткарска уметност I део

Сценска и луткарска уметност II део

Сценска и луткарска уметност III део

Сценска и луткарска уметност IV део

Сценска и луткарска уметност V део

7 Изборни предмет 2
Креативна радионица
Дечије литерарно стваралаштво
ДРУГА ГОДИНА
1 Здравствена нега и заштита детета I део

Здрваствена нега и заштита детета II део

2 Увод у андрагогију
3 Изборни предмет 4
Филмска и ТВ култура I део

Филмска и ТВ култура II део

Филмска и ТВ култура III део

Филмска и ТВ култура IV део

Филмска и ТВ култура V део

Комуникологија I део

Комуникологија II део

Комуникологија III део

К0муникологија IV део

Теме за семинарске радове КОМУНИКОЛОГИЈА

4 Општа психологија
5 Дидактика
6 Изборни предмет 5
Педагошка информатика

Вежбе 1

Вежбе 2

Вежбе 3

Грађанско васпитање
ТРЕЋА ГОДИНА
1 Култура говора
2 Методика упознавања околине 1
3 Методика ликовног васпитања 1
4 Методологија истраживања са статистиком
5 Изборни предмет 7
Игре и стваралаштво
Рад у целодневном и продуженом боравку
6 Методика физичког васпитања 1 I део

Методика физичког васпитања 1 II део

Вежбе

ЧЕТВРТА ГОДИНА
1 Развој курикулума
2 Методика развоја говора 2
3 Методика ликовног васпитања 2 I део

Методика наставе ликовне културе 2 II део

4 Методика физичког васпитања 2 I део

Методика физичког васпитања 2 II део

5 Методика музичког васпитања 2

ВЕЖБЕ

6 Изборни предмет 11
Информационо-комуникационе технологије

Вежбa 1

Вежбa 2

Вежбa 3

Вежба 4

Докимологија
7 Методика развоја почетних математичких појмова 2
8 Методика рада у комбинованом одељењу