Акредитација 2021.

УСТАНОВА

  • Стандард 1 Основни циљеви и задаци високошколске установе

РАЗРЕДНА НАСТАВА – Основне академске студије

ВАСПИТАЧ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА – Основне академске студије

РАЗРЕДНА НАСТАВА – Мастер академске студије

 

МИСИЈА И ВИЗИЈА ФАКУЛТЕТА

ПОЛИТИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

ВОДИЧ ЗА УПИС СТУДЕНАТА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА АКРЕДИТАЦИОНИ ПЕРИОД 2021-2027.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 2018-2020