РАЗРЕДНА НАСТАВА основне академске студије – Online наставни садржаји за ПРВУ ГОДИНУ

РАЗРЕДНА НАСТАВАпрва годинадруга годинатрећа годиначетврта година

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 1.6.2020. до 5.6.2020.

ПРВА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Руски језик 2 Филозофија са етиком Српски језик 2 (в) Школска хигијена Општа педагогија
08,45-09,30 Руски језик 2 (в)
09,45-10,30 Енглески језик 2 Општа педагогија (в)
10,30-11,15 Социологија

Социологија (в)

Енглески језик 2 (в) Историјски развој школства и просвете
11,30-12,15 Филозофија са етиком (в)
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР Архитектура рачунара и рачунарске мреже Општа педагогија
14,45-15,30 Општа педагогија (в)
15,45-16,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 25.5.2020. до 29.5.2020.

ПРВА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Српски језик 2 (в) Школска хигијена Општа педагогија
08,45-09,30
09,45-10,30 Социологија (в) Енглески језик 2 Општа педагогија (в)
10,30-11,15 Социологија Социологија (в) Енглески језик 2 (в)
11,30-12,15 Српски језик 2
12,15-13,00
14,00-14,45 Рускијезик 2 ХОР Архитектура рачунара и рачунарске мреже Општа педагогија
14,45-15,30 Руски језик 2 (в) Општа педагогија (в)
15,45-16,30
16,30-17,15

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 18.5.2020. до 22.5.2020.

ПРВА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Руски језик 2 Филозофија са етиком Српски језик 2 (в) Школска хигијена Општа педагогија
08,45-09,30 Руски језик 2 (в)
09,45-10,30 Енглески језик 2 Општа педагогија (в)
10,30-11,15 Социологија

Социологија (в)

Енглески језик 2 (в) Историјски развој школства и просвете
11,30-12,15 Филозофија са етиком (в)
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР Архитектура рачунара и рачунарске мреже Општа педагогија
14,45-15,30 Општа педагогија (в)
15,45-16,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 11.5.2020. до 15.5.2020.

ПРВА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Српски језик 2 (в) Школска хигијена Општа педагогија
08,45-09,30
09,45-10,30 Социологија (в) Енглески језик 2 Општа педагогија (в)
10,30-11,15 Социологија Социологија (в) Енглески језик 2 (в)
11,30-12,15 Српски језик 2
12,15-13,00
14,00-14,45 Рускијезик 2 ХОР Архитектура рачунара и рачунарске мреже Општа педагогија
14,45-15,30 Руски језик 2 (в) Општа педагогија (в)
15,45-16,30
16,30-17,15

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 4.5.2020. до 8.5.2020.

ПРВА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Руски језик 2 Филозофија са етиком Српски језик 2 (в) Школска хигијена Општа педагогија
08,45-09,30 Руски језик 2 (в)
09,45-10,30 Енглески језик 2 Општа педагогија (в)
10,30-11,15 Социологија

Социологија (в)

Енглески језик 2 (в) Историјски развој школства и просвете
11,30-12,15 Филозофија са етиком (в)
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР Архитектура рачунара и рачунарске мреже Општа педагогија
14,45-15,30 Општа педагогија (в)
15,45-16,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 27.4.2020. до 1.5.2020.

ПРВА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Српски језик 2 (в) Школска хигијена Општа педагогија
08,45-09,30
09,45-10,30 Социологија (в) Енглески језик 2 Општа педагогија (в)
10,30-11,15 Социологија Социологија (в) Енглески језик 2 (в)
11,30-12,15 Српски језик 2
12,15-13,00
14,00-14,45 Рускијезик 2 ХОР Архитектура рачунара и рачунарске мреже Општа педагогија
14,45-15,30 Руски језик 2 (в) Општа педагогија (в)
15,45-16,30
16,30-17,15

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 20.4.2020. до 24.4.2020.

ПРВА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Рускијезик 2 Филозофија са етиком Српски језик 2 (в) Школска хигијена Општа педагогија
08,45-09,30 Рускијезик 2 (в)
09,45-10,30 Енглески језик 2 Општа педагогија (в)
10,30-11,15 Социологија

Социологија (в)

Енглески језик 2 (в) Историјски развој школства и просвете
11,30-12,15 Филозофија са етиком (в)
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР Архитектура рачунара и рачунарске мреже Општа педагогија
14,45-15,30 Општа педагогија (в)
15,45-16,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 13.4.2020. до 17.4.2020.

ПРВА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Српски језик 2 (в) Школска хигијена Општа педагогија
08,45-09,30
09,45-10,30 Социологија (в) Енглески језик 2 Општа педагогија (в)
10,30-11,15 Социологија Социологија (в) Енглески језик 2 (в)
11,30-12,15 Српски језик 2
12,15-13,00
14,00-14,45 Рускијезик 2 ХОР Архитектура рачунара и рачунарске мреже Општа педагогија
14,45-15,30 Руски језик 2 (в) Општа педагогија (в)
15,45-16,30
16,30-17,15

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 6.4.2020. до 10.4.2020.

ПРВА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Рускијезик 2 Филозофија са етиком Српски језик 2 (в) Школска хигијена Општа педагогија
08,45-09,30 Рускијезик 2 (в)
09,45-10,30 Енглески језик 2 Општа педагогија (в)
10,30-11,15 Социологија

Социологија (в)

Енглески језик 2 (в) Историјски развој школства и просвете
11,30-12,15 Филозофија са етиком (в)
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР Архитектура рачунара и рачунарске мреже Општа педагогија
14,45-15,30 Општа педагогија (в)
15,45-16,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 30.3.2020. до 3.4.2020.

ПРВА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Српски језик 2 (в) Школска хигијена Општа педагогија
08,45-09,30
09,45-10,30 Социологија (в) Енглески језик 2 Општа педагогија (в)
10,30-11,15 Социологија Социологија (в) Енглески језик 2 (в)
11,30-12,15 Српски језик 2
12,15-13,00
14,00-14,45 Рускијезик 2 ХОР Архитектура рачунара и рачунарске мреже Општа педагогија
14,45-15,30 Руски језик 2 (в) Општа педагогија (в)
15,45-16,30
16,30-17,15

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 23.3.2020. до 27.3.2020.

ПРВА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Рускијезик 2 Филозофија са етиком Српски језик 2 (в) Школска хигијена Општа педагогија
08,45-09,30 Рускијезик 2 (в)
09,45-10,30 Енглески језик 2 Општа педагогија (в)
10,30-11,15 Социологија

Социологија (в)

Енглески језик 2 (в) Историјски развој школства и просвете
11,30-12,15 Филозофија са етиком (в)
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР Архите. рач. и рач. мреже Општа педагогија
14,45-15,30 Општа педагогија (в)
15,45-16,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 16.3.2020. до 20.3.2020.

ПРВА ГОДИНА
Пре подне:
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 Српски језик 2 (в) Школска хигијена Општа педагогија
08,45-09,30 Српски језик 2 (в) Школска хигијена Општа педагогија
09,45-10,30 Социологија (в) Енглески језик2 Школска хигијена Општа педагогија (в)
10,30-11,15 Социологија Социологија (в) Енглески језик 2 (в) Општа педагогија (в)
11,30-12,15 Социологија Социологија (в) Енглески језик 2 (в) Српски језик 2
12,15-13,00 Социологија Социологија (в) Енглески језик 2 (в) Српски језик 2
После подне:
14,00-14,45 Руски језик 2 ХОР Архите. рач. и рач. мреже Општа педагогија Српски језик 2
14,45-15,30 Руски језик 2 (в) ХОР Архите.рач. и рач. мреже Општа педагогија (в) Српски језик 2
15,45-16,30 Руски језик 2 (в) Архите. рач. и рач. мреже
16,30-17,15 Руски језик 2 (в)
17,30-18,15
18,15-19,00