РАЗРЕДНА НАСТАВА основне академске студије – Online наставни садржаји за ТРЕЋУ ГОДИНУ

РАЗРЕДНА НАСТАВАпрва годинадруга годинатрећа годиначетврта година

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 1.6.2020. до 5.6.2020.

ТРЕЋА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 МН математике 1 МН српског језика и књижевности 1 (в) МН српског језика и књижевности 1
08,45-09,30 Породична педагогија
09,45-10,30 МН ликовне културе 1
10,30-11,15 Дечији музички инструмент Породична пед. (в) Докимологија
11,30-12,15 МН математике 1 МН физичког васпитања 1
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР МН српског језика и књижевности 1
14,45-15,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 25.5.2020. до 29.5.2020.

ТРЕЋА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 МН математике 1 МН српског језика и књижевности 1 (в) МН српског језика и књижевности 1
08,45-09,30 Породична педагогија
09,45-10,30

МН ликовне културе 1

10,30-11,15 Дечији музички инструмент Породична пед. (в) Докимологија
11,30-12,15 МН математике 1 МН физичког васпитања 1
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР МН српског језика и књижевности 1
14,45-15,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 18.5.2020. до 22.5.2020.

ТРЕЋА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 МН математике 1 МН српског језика и књижевности 1 (в) МН српског језика и књижевности 1
08,45-09,30 Породична педагогија
09,45-10,30 МН ликовне културе 1
10,30-11,15 Дечији музички инструмент Породична пед. (в) Докимологија

Предиспитне обавезе

11,30-12,15 МН математике 1 МН физичког васпитања 1
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР МН српског језика и књижевности 1
14,45-15,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 11.5.2020. до 15.5.2020.

ТРЕЋА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 МН математике 1 МН српског језика и књижевности 1 (в) МН српског језика и књижевности 1
08,45-09,30 Породична педагогија
09,45-10,30

МН ликовне културе 1

10,30-11,15 Дечији музички инструмент Породична пед. (в) Докимологија
11,30-12,15 МН математике 1 МН физичког васпитања 1
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР МН физичког васпитања 1 (в) МН српског језика и књижевности 1
14,45-15,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 4.5.2020. до 8.5.2020.

ТРЕЋА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 МН математике 1 МН српског језика и књижевности 1 (в) МН српског језика и књижевности 1
08,45-09,30 Породична педагогија
09,45-10,30 МН ликовне културе 1
10,30-11,15 Дечији музички инструмент Породична пед. (в) Докимологија
11,30-12,15 МН математике 1 МН физичког васпитања 1
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР МН физичког васпитања 1 (в) МН српског језика и књижевности 1
14,45-15,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 27.4.2020. до 1.5.2020.

ТРЕЋА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 МН математике 1 МН српског језика и књижевности 1 (в) МН српског језика и књижевности 1
08,45-09,30 Породична педагогија
09,45-10,30

МН ликовне културе 1

10,30-11,15 Дечији музички инструмент Породична пед. (в) Докимологија
11,30-12,15 МН математике 1 МН физичког васпитања 1
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР МН физичког васпитања 1 (в) МН српског језика и књижевности 1
14,45-15,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 20.4.2020. до 24.4.2020.

ТРЕЋА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 МН математике 1 МН српског језика и књижевности 1 (в) МН српског језика и књижевности 1
08,45-09,30 МН математике 1 (в) Породична педагогија
09,45-10,30 МН ликовне културе 1
10,30-11,15 Дечији музички инструмент Породична пед. (в) Докимологија
11,30-12,15 МН физичког васпитања 1
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР МН физичког васпитања 1 (в) МН српског језика и књижевности 1
14,45-15,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 13.4.2020. до 17.4.2020.

ТРЕЋА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 МН математике 1 МН српског језика и књижевности 1 (в) МН српског језика и књижевности 1
08,45-09,30 МН математике 1 (в) Породична педагогија
09,45-10,30

МН ликовне културе 1

10,30-11,15 Дечији музички инструмент Породична пед. (в) Докимологија
11,30-12,15 МН математике 1 МН физичког васпитања 1
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР МН физичког васпитања 1 (в) МН српског језика и књижевности 1
14,45-15,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 6.4.2020. до 10.4.2020.

ТРЕЋА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 МН математике 1 МН српског језика и књижевности 1 (в) МН српског језика и књижевности 1
08,45-09,30 МН математике 1 (в) Породична педагогија
09,45-10,30
10,30-11,15 Дечији музички инструмент Породична пед. (в) Докимологија
11,30-12,15 МН математике 1 МН физичког васпитања 1
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР МН физичког васпитања 1 (в) МН српског језика и књижевности 1
14,45-15,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 30.3.2020. до 3.4.2020.

ТРЕЋА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 МН математике 1 МН српског језика и књижевности 1 (в) МН српског језика и књижевности 1
08,45-09,30 МН математике 1 (в) Породична педагогија
09,45-10,30

МН ликовне културе 1

10,30-11,15 Дечији музички инструмент Породична пед. (в) Докимологија
11,30-12,15 МН математике 1 МН физичког васпитања 1
12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР МН физичког васпитања 1 (в) МН српског језика и књижевности 1
14,45-15,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 23.3.2020. до 27.3.2020.

ТРЕЋА ГОДИНА
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 МН мат. 1 МН срп. јез. и књ. 1 (в) МН срп. јез. и књ. 1
08,45-09,30 МН мат. 1 (в) Породична пед.
09,45-10,30
10,30-11,15 Дечији музички инс. Породична пед. (в) Докимологија
11,30-12,15 МН мат. 1 МН. физ. вас.1

Прилог 1

12,15-13,00
14,00-14,45 ХОР МН физ. вас.1 (в) МН срп. јез. и књ. 1
14,45-15,30

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Од 16.3.2020. до 20.3.2020.

ТРЕЋА ГОДИНА
Пре подне:
време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08,00-08,45 МН срп. јез. и књ. 1 (в) МН срп. јез. и књ. 1
08,45-09,30 МН мат. 1 (в) Породична пед. МН срп. јез. и књ. 1 (в) МН срп. јез. и књ. 1
09,45-10,30 МН мат. 1 (в) Породична пед. МН срп. јез. и књ. 1 (в) МН. лик. кул. 1
10,30-11,15 Дечији музички инс. Породична пед. (в) Докимологија МН лик. кул. 1
11,30-12,15 Дечији музички инс. МН. физ. вас.1 Докимологија МН лик. кул.1 (в)
12,15-13,00 Дечији музички инс. МН физ. вас.1 Докимологија
После подне:
14,00-14,45 ХОР МН физ. вас.1 (в) МН срп. јез. и књ. 1
14,45-15,30 ХОР МН физ. вас.1 (в) МН срп. јез. и књ. 1
15,45-16,30
16,30-17,15
17,30-18,15
18,15-19,00