Online садржаји РН ОАС – летњи семестар школске 2020/21.

ПРВА ГОДИНА
1 Социологија ПРЕДАВАЊА

Социологија ВЕЖБЕ

2 Филозофија са етиком ПРЕДАВАЊА
3 Српски језик 2 ПРЕДАВАЊА

Српски језик 2 ВЕЖБЕ

4 Страни језик 1
Енглески језик 1
Руски језик 1
5 Хорско певање март
6 Општа педагогија ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБЕ
7 Школска хигијена ПРЕДАВАЊА први део   други део  трећи део  четврти део
8 Архитектура рачунара и рачунарске мреже ПРЕДАВАЊА

Архитектура рачунара и рачунарске мреже ВЕЖБЕ

ДРУГА ГОДИНА
1 Књижевност ПРЕДАВАЊА

Књижевност ВЕЖБЕ

2 Педагошка психологија ПРЕДАВАЊА

Педагошка психологија ВЕЖБЕ

3 Основи спорта и физичко васпитање ПРЕДАВАЊА први део    други део   трећи део  четврти део
4 Правопис српског језика ПРЕДАВАЊА
5 Визуелна уметност први део    други део
6 Математика 2 ПРЕДАВАЊА
7 Програмирање 2 ПРЕДАВАЊА

Програмирање 2 ВЕЖБЕ

ТРЕЋА ГОДИНА
1 Докимологија ПРЕДАВАЊА
2 Методика наставе математике 1 ПРЕДАВАЊА  први део  други део   трећи део   четврти део  пети део
3 Методика наставе српског језика и књижевности 1 ПРЕДАВАЊА

Методика наставе српског језика и књижевности 1 ВЕЖБЕ

4 Методика наставе музичке културе 1 ПРЕДАВАЊА март
5 Методика наставе физичког васпитања 1 ПРЕДАВАЊА први део   други део  трећи део четврти део
6 Дечији музички инструмент ПРЕДАВАЊА март

Дечији музички инструмент ВЕЖБЕ

7 Методика наставе ликовне културе 1 ПРЕДАВАЊА
8 Породична педагогија ПРЕДАВАЊА
9 Методика наставе информатике 1 ПРЕДАВАЊА

Методика наставе информатике 1 ВЕЖБЕ

ЧЕТВРТА ГОДИНА
1 Школско право и администрација ПРЕДАВАЊА
2 Методика рада у комбинованом одељењу ПРЕДАВАЊА
3 Методика допунске и додатне наставе ПРЕДАВАЊА
4 Заштита и унапређење човекове животне средине ПРЕДАВАЊА

Заштита и унапређење човекове животне средине ВЕЖБЕ

5 Природа и друштво 2  ГЕОГРАФИЈА ПРЕДАВАЊА
6 Методика наставе српског језика и књижевности 2 ПРЕДАВАЊА

Методика наставе српског језика и књижевности 2 ПРЕДАВАЊА

7 Реторика ПРЕДАВАЊА

Реторика ВЕЖБЕ

8 Образовање и медији ПРЕДАВАЊА

Образовење и медији ВЕЖБЕ