Online садржаји ВАСП ОАС – летњи семестар школске 2020/21.

 

ПРВА ГОДИНА
1 Социологија ПРЕДАВАЊА

Социологија ВЕЖБЕ

2 Филозофија са етиком ПРЕДАВАЊА
3 Српски језик 2 ПРЕДАВАЊА

Српски језик 2 ВЕЖБЕ

4 Страни језик 1
Енглески језик 1
Руски језик 1
5 Хорско певање ПРЕДАВАЊА март
6 Општа педагогија ПРЕДАВАЊА

Општа педагогија ВЕЖБЕ

7 Хигијена у предшколским установама  ПРЕДАВАЊА први део   други део  трећи део  четврти део
8 Информатика у образовању ПРЕДАВАЊА

Информатика у образовању ВЕЖБЕ

8 Психологија даровитости ПРЕДАВАЊА

Психологија даровитости ВЕЖБЕ

ДРУГА ГОДИНА
1 Увод у андрагогију ПРЕДАВАЊА
2 Методика рада са децом са посебним потребама ПРЕДАВАЊА
3 Елементарни математички појмови ПРЕДАВАЊА
4 Реторика ПРЕДАВАЊА

Реторика ВЕЖБЕ

5 Развојна психологија ПРЕДАВЊА

Развојна психологија ВЕЖБЕ

6 Правопис српског језика ПРЕДАВАЊА
8 Основи спорта и физичко васпитање ПРЕДАВАЊА први део    други део   трећи део   четврти део
9 Породична педагогија ПРЕДАВАЊА
10 Предшколска педагогија 2 ПРЕДАВАЊА

Предшколска педагогија 2 ВЕЖБЕ

10 Визуелна уметност први део     други део
ТРЕЋА ГОДИНА
1 Методика развоја говора 1 ПРЕДАВАЊА

Методика развоја говора 1 ВЕЖБЕ

2 Методика развоја поч. мат. појмова 1 ПРЕДАВАЊА
3 Методика почетног читања и писања ПРЕДАВАЊА

Методика почетног читања и писања ВЕЖБЕ

4 Занимљива математика ПРЕДАВАЊА

Занимљива математикаВЕЖБЕ

5 Дечији музички инструмент ПРЕДАВАЊА март

Дечији музички инструмент ВЕЖБЕ

6 Методика музичког васпитања 1 ПРЕДАВАЊА март

Методика музичког васпитања 1 ВЕЖБЕ

7 Облици изражавања ПРЕДАВАЊА
8 Компаративна педагогија ПРЕДАВАЊА
ЧЕТВРТА ГОДИНА
1 Школско право и администрација ПРЕДАВАЊА
2 Методика допунске и додатне наставе ПРЕДАВАЊА
3 Методика упознавања околине 2 ПРЕДАВАЊА

Методика упознавања околине 2 ВЕЖБЕ