Став Сената Универзитета о реализацији наставе на факултетима у саставу Универзитета у Приштини

Став Сената Универзитета о реализацији наставе на факултетима у саставу Универзитета у Приштини