Припремна настава из Математике и Методике наставе математике

Посебне консултације и додатни припремни часови из Математике и Методике наставе математике, (за студенте који нису положили ове предмете)  одржаће се од 22. до 24. августа 2023. године са почетком у 11.00 часова.

ДЕКАНАТ