Предавања МАС 9. децембар 2023. године

Предавања на оба студијска програма мастер академских студија одржаће се  у суботу 9. децембра 2023. године према следећем

РАСПОРЕДУ