Предавања МАС 21. јануара 2023. године

Предавања на оба студијска програма мастер академских студија одржаће се  у суботу 21. јануара 2023. године према следећем

РАСПОРЕДУ