Предавања МАС 10. децембар 2022. године

Предавања на оба студијска програма мастер академских студија одржаће се  у суботу 10. децембра 2022. године према следећем

РАСПОРЕДУ