Предавања и овера семестра МАС 25. мај 2024. године

Предавања на оба студијска програма мастер академских студија одржаће се  у суботу 25. маја 2024. године према следећем

Р А С П О Р Е Д У

Истог дана обавиће се овера летњег семестра школске 2023/24. године.

ДЕКАНАТ