Предавања и овера семестра МАС 03. јун 2023. године

Предавања и овера летњег семестра, на оба студијска програма мастер академских студија, одржаће се  у суботу 3. јуна 2023. године према следећем

РАСПОРЕДУ