Предавања и консултације МАС 25. новембар 2023. године

Предавања на оба студијска програма мастер академских студија одржаће се  у суботу 25. новембра 2023. године према следећем

РАСПОРЕДУ