Пројекат ИЈП 001

„Допринос докторских студија разредне наставе матичности факултета за образовање учитеља разредне наставе: стање, дилеме и перспективе методика разредне наставе.“
Период релизације: 1. јануар 2017 – 31. децембар 2019.
Евиденциони број: ИЈП 001
Руководилац пројекта: Проф. др Хаџи Живорад Миленовић

 

Одлуком Већа 04-238 од 30. 03. 2021. усвојен је предлог ЦНИП-а за покретање Интерног јуниор пројекта Допринос докторских студија разредне наставе матичности факултета за образовање учитеља разредне наставе: стање, дилеме и перспективе методика разредне наставе, евиденциони број ИЈП 001 у периоду 2021-2022. Одлука о усвајању и реализацији пројекта ПДФ

Чланови пројектног тима

  1. Проф. др Хаџи Живорад Миленовић, редовни професор
  2. Проф. др Весна Минић, редовни професор
  3. Проф. др Слађана Видосављевић, ванредни професор
  4. Младен Ботић, студент докторских студија
  5. Драган Ценић, студент докторских студија
  6. Јована Петронијевић, студент докторских студија
  7. Милица Радовановић, студент докторских студија
  8. Петар Јорданов, студент докторских студија

ZBORNIK SAZETAKA NK IMP 002 2022