Проф. др Снежана Башчаревић |
ПОЗИВ
за учешће у програмима међународне сарадње
ПРОГРАМ
за стицање наставничких компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника

Архива вести

октобар 2021.
П У С Ч П С Н
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Проф. др Снежана Башчаревић

Редовни професор

snezana.bascarevic@pr.ac.rs

Кратка биографија:

Датум рођења: 28.11.1977. године у Сарајеву, Босна и Херцеговина.

Образовање: Филолошки факултет у Приштини (2000), Одсек за књижевност и српски језик; Магистратура Филозофски факултет у Приштини – Косовској Митровици (2003), Одсек за филологију; Докторат Филозофски факултет у Приштини – Косовској Митровици (2006), Одсек за филологију. У звање редовног професора књижевности изабрана је 2017. године на Учитељском факултету у ПризренуЛепосавићу.

Предмети:

  • Књижевност (ОАС)
  • Култура говора (ОАС)
  • Реторика (ОАС)
  • Облици изражавања (ОАС)
  • Дечје литерарно стваралаштво (ОАС)
  • Преглед књижевних теорија (МАС)

Референце:

1. Снежана С. Башчаревић, Легенде и симболи у Андрићевим романима, „Филип Вишњић“, Београд, 2008, (1-235), 821.163.41.09-31 Андрић И. 016:929 Андрић И.  ISBN 978-86-7363-584-2  COBISS.SR-ID 150053900  (монографија)

2. Снежана С. Башчаревић, Трагом дела Исидоре Секулић, Учитељски факултет у Призрену-Лепосавићу, Лепосавић, 2014, (1-331), 812.163.41.09 Секулић И. ISBN 978-86-84143-29-9  COBISS.SR-ID 207459340 (монографија)

3. Снежана С. Башчаревић, Књижевни периоди и правци, Учитељски факултет у Призену-Лепосавићу, Лепосавић, 2011, (1-329), 82.02 (091) (075.8)  ISBN 978-86-84143-18-3  COBISS.SR-ID 183236108 (уџбеник)

4. Снежана С. Башчаревић, Књижевна тумачења, Учитељски факултет у Призрену-Лепосавићу, Лепосавић, 2014, (1-168), 812.163.41(075.8) ISBN 978-86-84143-28-2  COBISS.SR-ID 207461644 (уџбеник)

5. Снежана С. Башчаревић, Кафкини мали наративи као отворене параболе, „Зборник Матице српске за књижевност и језик”, књ. 64, св.2, 2016, (419-429), Матица српска, Нови Сад, UDC 821.112.2(436).09 Kafka F. UDC 82 (05)  80+82(082) ISSN 0543-1220 COBISS.SR-ID 9627138 

6. Снежана С. Башчаревић, Град, човек и Бог – три мотива у антологији „Призрене стари“, „Црквене студије“, бр. 11, година 11, 2014, (549-556), Центар за црквене студије Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије Међународни центар за православне студије, Ниш, UDC 821.163.41-1 821.163.41-2 821.163.41-32  2 ISSN 1820-2446=Црквене студије COBISS.SR-ID 115723532

7. Снежана С. Башчаревић, Самоћа као modus vivendi у кратким причама Франца Кафке и Саше Хаџи Танчића, „Књижевна историја“ (часопис за науку о књижевности), бр. 143/1444,  XLIII,  Институт за књижевност и уметност, Београд, 2011, (253-261), UDC 821.163.41.09-36 Хаџи Танчић С.; 821.112.2 (436).09-36 Кафка Ф.  ISSN 0350-6428  COBISS.SR-ID 55823

8. Снежана С. Башчаревић, Привидна и стварна вредност знакова у песми „Растанак код Калемегдана Милоша Црњанског, „Књижевна историја“ (часопис за науку о књижевности), бр. 139, XLI, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2009, (623-627), UDC 821.163.41.09- Црњански М.; 811.163.41’37  ISSN 0350-6428  COBISS.SR-ID 55823 

9. Снежана С. Башчаревић, Дискурс Карађорђеве личности у српској књижевности, „Књижевност и језик“, бр. 1-2, година LXIII, часопис Друштва за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2016, (79-91) UDC 821.163.41.09  355:929 Карађорђе  82+80  ISSN 0454-0689 UDK [821.163.41+81]:37

10. Снежана С. Башчаревић, Аутопоетичке назнаке Петра Пајића, „Philologia Mediana“, бр. 7, година VII, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2015, (251-263), UDC 821.163.41.09-1 Пајић П. 82, ISSN 1821-3332= Philologia Mediana COBISS.SR-ID 171242508

11. Снежана С. Башчаревић, Позитивистички приступ Павла Поповића „Песмама“ Јелене Димитријевић,  Зборник радова са Научног састанка слависта у Вукове дане, 48/2, МСЦ, Београд, 2019, (203-213), 821.163.41-1.09 https:// doi.org/10.18485/ msc.2019.48.2.ch19 821.163.41.09 Поповић П. (082) ISBN 978-86-6153-576-5 COBISS.SR-ID 278982412

12. Снежана С. Башчаревић, Родољубиви импулс у поезији Петра Пајића, „Књижевност и језик“, бр. 1, година LXVI, часопис Друштва за српски језик и књижевност Србије,  Београд, 2019, (83-93), 821.163.41.09-32 Пајић П. https://doi.org/10.18485/kij.2019.661.7  82+80  UDK [821.163.41+81]:37  ISSN 0454-0689.

13. Снежана С. Башчаревић, Наративно-исповедна раван Исидориних „Сапутника“ и Андрићевих „Знакова поред пута“, „Књижевност и језик“, бр. 3-4, година LXIV, часопис Друштва за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2017, (395-407), UDK  821.163.41.09-32 Секулић И. 821.163.41.09-84 Андрић И. https//doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.7  82+80  UDK [821.163.41+81]:37  ISSN 0454-0689.

14. Снежана С. Башчаревић, Етнос и топос у приповеткама Григорија Божовића, „Наслеђе“ (часопис за књижевност, језик, уметност и културу), бр. 39, година 14, Крагујевац, 2018, (215-226), Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, 821.163.41-32.09 Божовић Г. 82 ISSN 1820-1768=Наслеђе (Крагујевац) COBISS.SR-ID 115085068

15. Снежана С. Башчаревић, Андрић и „београдски стил“, Зборник радова са Научног састанка слависта у Вукове дане, 47/2, МСЦ, Београд, 2018, (425-435), 821.163.41.09 Андрић И. 811.163.41’38 https:// doi.org/10.18485/ msc.2018.47.2. ch40 821.163.41.09(082)82.0(082) ISBN 978-86-6153-507-9 COBISS.SR-ID 267550732

16. Снежана С. Башчаревић, Експлицитне и имплицитне одреднице Исидоре Секулић у руској књижевности, „Наслеђе“ (часопис за књижевност, језик, уметност и културу),  бр. 37, година 14, 2017, (53-59), Филолошко-уметнички факултет Крагујевац,  821.163.41.09 Секулић И. 821.161.1.09 82 ISSN 1820-1768=Наслеђе (Крагујевац) COBISS.SR-ID 115085068

17. Снежана С. Башчаревић, Религиозна тематика у послератном песништву: Павловић, Попа, Лалић, „Наслеђе“ (часопис за књижевност, језик, уметност и културу), бр. 34, година 12, 2016, (9-20), Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, 821.163.41-1.09 Павловић М. 821.163.41-1.09 Попа В. 821.163.41-1.09 Лалић И. В. 82 ISSN 1820-1768=Наслеђе (Крагујевац) COBISS.SR-ID 115085068

18. Снежана С. Башчаревић, Исповест и протест у подтексту песама Душана Васиљева, Зборник радова са IX међународног научног скупа „Српски језик, књижевност, уметност“, књига 2, „Рат и књижевност“, ФИЛУМ, Крагујевац, 2015, (349-361), 821.163.41-14.09 Васиљев Д. 821.163.41.09(082) 821.09(082) ISBN 978-86-85991-81-3  COBISS.SR-ID 218400268

19. Снежана С. Башчаревић, Стотину раних јада – присуство фигуре аутора у причама Киша и Кустурице, „Наслеђе“ (часопис за књижевност, језик, уметност и културу), бр. 31, година 12, 2015, (271-283), Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, 82.0 821.163.41-32.09 Киш Д. 821.163.41-32.09 Кустурица Е., оригиналан научни рад, 82 ISSN 1820-1768= Наслеђе (Крагујевац) COBISS.SR-ID 115085068

20. Снежана С. Башчаревић, Филозофско поимање родољубља у подтексту збирке песама „Песме бола и поноса“ Милутина Бојића, Зборник радова са Научног састанка слависта у Вукове дане, 44/2, МСЦ, Београд, 2015, (519-533), 821.163.41.09 Бојић М. оригинални научни рад, 821.163.41.09” 1914/1918 (082)   821.163.41.09:398 Караџић В. (082)  821.163.41.09(082) ISBN 978-86-6153-292-4 COBISS.SR-ID 217318668

е-библиотека

elektronska biblioteka

Алумни КЛУБ

Univerzitet u Pristini Ministarstvo prosvete Razvoj karijere Uciteljski Beograd Uciteljski Uzice Uciteljski Vranje

Учитељски факултет можете контактирати на број телефона 028/84-164

Студентска служба
локал 25
 
Декан 
локал 23
 
Продекан 
локал 24
 
Секретаријат
локал 22
 
Библиотека
локал 26