Акредитован стручни скуп

Учитељски факултет у Призрену-Лепосавићу, позива све заинтересоване наставнике, васпитаче и стручне сараднике да се пријаве за учешће на конференцији

Улога васпитања и образовања у очувању националног идентитета

која ће се одржати у просторијама Факултета, 2.6.2023.год.са почетком у 9.30h.

Стручни скуп је одобрен од Завода за унапређивање образовања и васпитања, као облик стручног усавршавања (конференција), у складу са чл.14.и 15. Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звање, наставника, васпитача и стручних сарадника (сл.гласник РС. 109/2021) и признаје се као стручно усавршавање ван установе.

Организатор након завршетка стручног скупа, учесницима издаје Уверења о учешћу, као доказ стручног усавршавања и напредовања у звања.

Конференција ће бити одржана у хибридном формату: уживо и online.

Детаљније информације о стручном скупу се могу видети на следећем линку:

 

https://skupovi.zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=963