Научни скуп 2023. године

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

ЛЕПОСАВИЋ, 2-3. ЈУНИ 2023. ГОДИНЕ

 

УЛОГА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ОЧУВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

 

Учитељски факултет у Призрену-Лепосавићу, Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици у сарадњи са Педагошким факултетом у Сомбору, поводом јубилеја 30 година од оснивања, организује националну конференцију са међународним учешћем УЛОГА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ОЧУВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА која ће бити одржана 2-3. јуна 2023. године у просторијама Учитељског факултета у Лепосавићу.

Као заједница наставника, научника и истраживача, у време глобалних промена и развијања свести о европском идентитету и заједничким основним вредностима, препознали смо потребу и обавезу заштите и јачања националног идентитета.

Императив савремене науке и праксе би требало да буде усмерен на идентификовање изазова образовних циљева и садржаја који су релевантни са становишта националног васпитања,  са фокусом на њихов позитиван трансфер на национални идентитет.

Високо ценећи размену мишљења, трагање за знањима и могућностима за унапређивање васпитања и образовања и његову рефлексију на друштвену добробит, верујемо да ће саопштења, дијалог и размена искустава о различитим актуелним питањима о доприносу васпитања и образовања за очување националног идентитета, довести до нових промишљања, увида и искустава и сарадње у истраживањима у функцији очувања националног идентитета, који се сматра основом за развијеност интеркултуралности и мултикултуралног деловања.

Циљ конференције је да се подстакне размена мишљења и искустава научника и стручњака и представе и обједине нова теоријска и емпиријска сазнања из области васпитно-образовног деловања у функцији очувања националног идентитета.

Поред осврта на прошлост, стање науке и струке у условима савременог друштвеног контекста, циљ је да се посебна пажња посвети будућности националног идентитета и антиципацији процеса и промена у сфери васпитања и образовања.

Позивамо вас да својим излагањима и прилозима, кроз анализу различитих парадигми, теорија и пракси или представљање резултата оригиналних научних истраживања актуелног друштвеног и васпитно-образовног контекста о доприносу за очување националног идентитета, допринесете остваривању циља конференције из различитих научних области.

Пленарни излагачи:

Проф. др Саша Марковић, редовни професор, Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду.

Проф. др Јасна Парлић-Божовић, редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Проф. др Данијела Василијевић, редовни професор, Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу.

 

Учешће на конференцији се пријављује до 1.маја 2023.године. Уз пријављену тему потребно је доставити резиме рада на српском и енглеском језику, који је написан према Упутству за ауторе на Формулару за пријаву, путем електронске адресе ufp.naucniskup2023@pr.ac.rs .

Обавештење о прихватању резимеа аутори ће добити након рецензирања, најкасније до 15. маја 2023. године. Прихваћени резимеи ће бити објављени у електронском Зборнику резимеа.

Рад у целости ученици треба да доставе најкасније до 1. септембра 2023.године, припремљен према Упутству за ауторе.

Обавештење о прихватању радова аутори ће добити након рецензирања, најкасније до 1. октобра 2023.године. Прихваћени радови ће бити објављени у Зборнику радова.

Радни језик конференције: српски и енглески.

Котизација за учешће на Конференцији није предвиђена.

Додатне информације о Конференцији можете пронаћи на сајту Учитељског факултета у Призрену-Лепосавићу или их добити путем мејла   ufp.naucniskup2023@pr.ac.rs

 Очекујемо Вас са велики задовољством!

 

ПОЗИВНО ПИСМО
ПРИЈАВА ЗА НАУЧНИ СКУП
УПУТСТВО АУТОРИМА