Научни скуп 2023. године

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

ЛЕПОСАВИЋ, 2-3. ЈУНИ 2023. ГОДИНЕ

 

19.06.2023.

Зборник радова са националне конференције са међународним учешћем под називом, УЛОГА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ОЧУВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА,  можете видети и преузети на следећем линку:

ЗБОРНИК РАДОВА ПДФ

 

19.06.2023.

Поводом јубилеја 30 година од оснивања, Учитељски факултет у Призрену-Лепосавићу и Педагошки факултет у Сомбору су организовали националну конференцију са међународним учешћем под називом,

УЛОГА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ОЧУВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

С обзиром на актуелну ситуацију на простору Косова и Метохије, уз консултације са Министарством науке, технолошког развоја и иновација, Конференција је одржана у online форми. 16.6.2023.године, са почетком у 10.00 h.

Након поздравних речи, које је учесницима упутила деканица Учитељског факултета у Призрену-Лепосавићу, проф. др Весна Минић и  подсећања на историјат Факултета и његов значај за образовање учитеља и васпитача на простору Косова и Метохије, одржана су веома инспиративна пленарна предавања:

Проф. др Саша МАРКОВИЋ, редовни професор, Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду

УЧИТЕЉСТВО У СРБА – 245 ГОДИНА ТРАДИЦИЈЕ ТРАЈАЊА  (1778-2023)

Проф. др Јасна ПАРЛИЋ БОЖОВИЋ, редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

ЕЛЕМЕНТИ НАЦИОНАЛНОГ  ИДЕНТИТЕТА И ТРАДИЦИЈЕ У ВАСПИТАЊУ МЛАДИХ

Проф. др Данијела ВАСИЛИЈЕВИЋ, редовни професор, Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ У ОБРАЗОВАЊУ

 

По завршетку пленарних излагања и саопштења у оквиру секција, вођена је дискусија о значају ове теме за образовни, али и за друштвени систем.

Након истицања вредности улоге које имају запослени у васпитно-образовном систему по питању очувања националног идентитета, снаге васпитања у очувању националног идентитета и улогу емоција, идентификоване су и слабости васпитно-образовног система, јер се уочава недостак образовних садржаја који би били у функцији развијања и очувања националног идентитета.

Конференцију је затворио декан Педагошког факултета у Сомбору, проф. др Саша Марковић, истичући генерални закључак Конференције да носилац националног идентитета мора да буде васпитно-образовни систем, посебно универзитет, те да студијски програми за васпитаче, учитеље и наставнике треба да буду проглашени за програме од националног значаја.

Захвални смо свима који су учешћем кроз излагања и дускусију допринели раду и успешности реализације Конференције.

Радујемо се новим приликама и дружењима и закључцима који могу дати велики академски и друштвени допринос!

Програмски и Организациони одбор

15.05.2023.

УЛОГА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ОЧУВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

ЗБОРНИК САЖЕТАКА.pdf

 

20.03.2023.

Учитељски факултет у Призрену-Лепосавићу, Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици у сарадњи са Педагошким факултетом у Сомбору, поводом јубилеја 30 година од оснивања, организује националну конференцију са међународним учешћем УЛОГА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ОЧУВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА која ће бити одржана 2-3. јуна 2023. године у просторијама Учитељског факултета у Лепосавићу.

Конференција ће бити одржана у хибридном формату: уживо и online.

Као заједница наставника, научника и истраживача, у време глобалних промена и развијања свести о европском идентитету и заједничким основним вредностима, препознали смо потребу и обавезу заштите и јачања националног идентитета.

Императив савремене науке и праксе би требало да буде усмерен на идентификовање изазова образовних циљева и садржаја који су релевантни са становишта националног васпитања,  са фокусом на њихов позитиван трансфер на национални идентитет.

Високо ценећи размену мишљења, трагање за знањима и могућностима за унапређивање васпитања и образовања и његову рефлексију на друштвену добробит, верујемо да ће саопштења, дијалог и размена искустава о различитим актуелним питањима о доприносу васпитања и образовања за очување националног идентитета, довести до нових промишљања, увида и искустава и сарадње у истраживањима у функцији очувања националног идентитета, који се сматра основом за развијеност интеркултуралности и мултикултуралног деловања.

Циљ конференције је да се подстакне размена мишљења и искустава научника и стручњака и представе и обједине нова теоријска и емпиријска сазнања из области васпитно-образовног деловања у функцији очувања националног идентитета.

Поред осврта на прошлост, стање науке и струке у условима савременог друштвеног контекста, циљ је да се посебна пажња посвети будућности националног идентитета и антиципацији процеса и промена у сфери васпитања и образовања.

Позивамо вас да својим излагањима и прилозима, кроз анализу различитих парадигми, теорија и пракси или представљање резултата оригиналних научних истраживања актуелног друштвеног и васпитно-образовног контекста о доприносу за очување националног идентитета, допринесете остваривању циља конференције из различитих научних области.

Пленарни излагачи:

Проф. др Снежана Башчаревић, редовни професор, Учитељски факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Очување националног идентитета кроз српски језик, ћирилицу и књижевност.

 

Проф. др Саша Марковић, редовни професор, Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду.

245 година учитељства у Срба (1778-2023) традиција трајања.

 

Проф. др Јасна Парлић-Божовић, редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Педагошки напори ка очувању националног идентитета Срба на поднебљу Косова и Метохије.

 

Проф. др Данијела Василијевић, редовни професор, Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу.

Национални идентитет и образовање.

 

Учешће на конференцији се пријављује до 1.маја 2023.године. Уз пријављену тему потребно је доставити резиме рада на српском и енглеском језику, који је написан према Упутству за ауторе на Формулару за пријаву, путем електронске адресе ufp.naucniskup2023@pr.ac.rs .

Обавештење о прихватању резимеа аутори ће добити након рецензирања, најкасније до 15. маја 2023. године. Прихваћени резимеи ће бити објављени у електронском Зборнику резимеа.

Рад у целости ученици треба да доставе најкасније до 1. септембра 2023.године, припремљен према Упутству за ауторе.

Обавештење о прихватању радова аутори ће добити након рецензирања, најкасније до 1. октобра 2023.године. Прихваћени радови ће бити објављени у Зборнику радова.

Радни језик конференције: српски и енглески.

Котизација за учешће на Конференцији није предвиђена.

Додатне информације о Конференцији можете пронаћи на сајту Учитељског факултета у Призрену-Лепосавићу или их добити путем мејла   ufp.naucniskup2023@pr.ac.rs

 Очекујемо Вас са велики задовољством!

 

ПОЗИВНО ПИСМО
ПРИЈАВА ЗА НАУЧНИ СКУП
УПУТСТВО АУТОРИМА