Научни скуп 2017. године

ИНОВАЦИЈЕ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ:

дигитализација, иновативни модели и програми

ЗБОРНИК РАДОВА.pdf

Преузми ПРОГРАМ РАДА НАУЧНОГ СКУПА

Поштовани,

Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић, Универзитета у Приштини – Косовска Митровица, организује међународни научни скуп Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, иновативни модели и програми.

Један пријављени рад може имати највише два коаутора. Аутори могу пријавити само један рад као аутори или коаутори рада.

Сажеци пријављених тема биће рецензирани. У поступку рецензије поред повезаности пријављене теме са темом научног скупа, рецензенти ће проверавати задовољеност АПА принципа: 1) тачност, 2) садржајност, 3) концизност и специфичност, 4) неевалуативност и 5) кохерентност и читљивост сажетка.

Прихваћене теме ће у зависности од научне области, бити разврстане по сесијама.

Предвиђена је посебна сесија за студенте чије теме буду прихваћене.

Научни скуп ће се одржати у згради Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, у Лепосавићу, Ул. Немањина бр. 11, 01-02.06.2017. године.

Радни језик научног скупа је српски. Аутори радове могу пријавити и излагати на научном скупу и на матерњем или неком од страних језика.

Пријаву теме, сажетак и превод сажетка на енглески језик, доставити у електронској форми на имејл: ufp.naucniskup2017@pr.ac.rs до 31.01.2017. године.

Обавештење о прихватању пријављене теме, биће достављено ауторима до 01.03.2017. године.

За учешће на научном скупу није предвиђена котизација. Ауторима чији радови буду прихваћени, биће обезбеђен смештај за време трајања научног скупа.

Контакт особа: доц. др Живорад Миленовић (мобилни телефон: +381-64-89-19-720, e-mail: zivorad.milenovic@pr.аc.rs).

ПОЗИВНО ПИСМО
ПРИЈАВА ЗА НАУЧНИ СКУП
УПУТСТВО АУТОРИМА

С поштовањем,

Организациони одбор научног скупа