Рецитаторска секција

Рецитаторска секција Учитељског факултета организује свој рад у зависности од интересовања студената. Оснивач секције је проф. др Снежана Башчаревић. Учествујући у раду секције студенти, будући учитељи и васпитачи, имају могућност да боље и потпуније овладају говорништвом и културом говора, као веома важним сегментима човековог живота, јер ће представљати узор ученицима и предшколцима који су тек закорачили у усвајање језика, његових чари и изражајне лепоте. Секција има за циљ организовање културних манифестација у оквиру Факултета, као и сарадњу са осталим факултетима и установама које доприносе развоју културе.

Фотогалерија рецитаторске секције