ERASMUS+

Наташа Младеновић, асистент

Кратка биографија:

natasa.mladenovic@pr.ac.rs

Датум рођења: 13.01.1991. године у Нишу, Република Србија.

Образовање: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, департман за психологију (2014); Мастер Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, департман за психологију, тема мастер рада: Ирационална уверења, анксиозност и самоефикасност студената (2016); Студент докторских студија на Филозофском факултету у Нишу; Когнитивно бихејвиорални терапеут у едукацији; У звање асистента за Психологију васпитања и образовања изабрана је  2017. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавићу.

Предмети:

 • Општа психологија (ОАС)
 • Развојна психологија (ОАС)
 • Педагошка психологија (ОАС)
 • Психологија даровитости (ОАС)

Области истраживања и интересовања:

 • Развојна психологија
 • Педагошка психологија
 • Психологија наставника
 • Психологија у образовању
 • Психологија менталног здравља
 • Психологија породице
 • Образовање деце са сметњама и тешкоћама у развоју
 • Психолошко саветовање.