Koординатор за пројекте и сарадњу

Проф. др Љиљана Пауновић, ванредни професор

ljiljana.paunovic@pr.ac.rs
ljiljana.paunovic@pr.ac.rs

Кратка биографија:

Датум рођења: 11.01.1976. године у Рашки, Република Србија.

Образовање: Природно-математички факултет у Приштини – Косовској Митровици (2000); Магистратура Природно-математички факултет у Крагујевцу (2007); Докторат Природно-математички факултет у Крагујевцу (2012); У звање ванредног професора за математику изабрана је 2017. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавићу.

Предмети:

  • Математика 1 (ОАС)
  • Математика 2 (ОАС)
  • Елементарни математички појмови (ОАС)