Продекан за финансије

Продекан за финансије је наставник Факултета који обавља поверене послове из делокруга декана у области финансија.