Продекан за финансије


Проф. др Весна Минић

Редовни професор

е-mail: vesna.minic@pr.ac.rs

Датум рођења: 11.09.1977. године у Косовској Митровици, Република Србија.

Образовање: Филозофски факултет у Приштини – Косовској Митровици (2001); Магистратура Филозофски факултет у Приштини – Косовској Митровици (2006); Докторат Филозофски факултет у Приштини – Косовској Митровици (2011); У звање редовног професора за ужу научну област Науке о васпитању изабрана је 2022. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Продекан за финансије је наставник Факултета који обавља поверене послове из делокруга декана у области финансија.