Продекан за науку

Проф. др Живорад Миленовић

Редовни професор

e-mail: zivorad.milenovic@pr.ac.rs

Датум рођења: 23.02.1966. године у Нишу, Република Србија.

Образовање: Основне студије разредне наставе завршио је 2000. године на Учитељском факултету у Призрену. Магистарске студије педагогије завршио је 2008. године на Филозофском факултету у Приштини. Докторску дисертацију одбранио је на Студијској групи за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Бањалуци 2011. године. У звање редовног професора за ужу научну област Дидактика, изабран је 2022. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Чланство у организацијама: члан је Педагошког друштва Србије у Београду, Друштва педагога Републике Српске у Бањалуци, Друштва дефектолога Србије у Београду, Друштва за заштиту ћирилице у Новом Саду и Руске федералне образовне агенције АИС Молодеж Роосии са седиштем у Москви.

Продекан за науку је наставник Факултета који обавља поверене послове из делокруга декана у области научно-истраживачког рада.