Продекан за науку

Продекан за науку је наставник Факултета који обавља поверене послове из делокруга декана у области научно-истраживачког рада.