Продекан за науку

 

Проф. др Далиборка Поповић

Ванредни професор

e-mail: daliborka.popovic@pr.ac.rs

Датум рођења: 13.05.1976. године у Рашки, Република Србија.

Образовање: Филозофски факултет у Приштини – Косовска Митровица (педагогија) (2001); Магистратура Филозофски факултет у Приштини – Косовска Митровица (педагогија) (2006); Докторат Филозофски факултет у Новом Саду (педагогија) (2013). У звање ванредног професора за ужу научну област Науке о васпитању изабрана је 2021. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Продекан за науку је наставник Факултета који обавља поверене послове из делокруга декана у области научно-истраживачког рада.