Проф. др Ваит Ибро

Ванредни професор

Vait-Ibro
vajtgora@gmail.com

Кратка биографија:

Датум рођења: 05.12.1950. године у Глобочици, Гора, Република Србија.

Образовање: Природно-математички факултет у Приштини (1975); Магистратура Природно-математички факултет у Приштини (1996); Докторат Филозофски факултет Пале (2005); У звање ванредног професора за методику наставе математике изабран је 2011. године на Учитељском факултету у ПризренуЛепосавићу.

Предмети:

  • Методика наставе математике 1 (ОАС)
  • Методика наставе математике 2 (ОАС)
  • Методика развоја почетних математичких појмова 1 (ОАС)
  • Методика развоја почетних математичких појмова 2 (ОАС)
  • Методика наставе математике (МАС)

Референце:

1.  Mr Ibro Vait, (2002), Goranien in the light of Rambouillet talks, Collection of papers, Book 51, Serbian academy of sciences and arts, Geogaphical institute “Jovan Cvijic’’, SASA, 45 – 48

2. Vait D. Ibro,  “Stanje učenja matematike u osnovnoj školi“, Nastava matematike, LII, sveska 1, str. 1 – 11, 2007

3. Ибро, В., (2008), “Оспособљеност ученика за примену и интернета у  школском учењу“, Београд, Иновације у настави, Vol. 21, стр. 53-61

4.  Ибро, Ваит, (2009), “Математика и Методика наставе математике на учитељским факултетима у Србији“, Пале, Зборник, Наука и настава на универзитету, стр. 542-553

5.  Ибро, В., Пикула, М., (2010), “Развој наставних програма математике у средњој школи“, Нови Сад, 12. Српски математички конгрес, Зборник радова-Секција VI, стр. 159-164

6. Ibro D.Vait, (2009), “The role of non-standard problems in the introductory teaching/learning process of mathematics”, Zbornik, MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009, 16-20 September 2009, Ohrid, Republic of Macedonia

7.  Ibro, Vait, (2010), ’’Karakteristike početne nastave matematike u Srbiji, Rusiji i Nemačkoj’’, Beograd, Pedagogija, 4/10, str. 692-704

8. Ибро, Ваит, (2010), “Природа у функцији почетне наставе математике“, Београд, Методичка пракса, часопис за наставу и учење, број 4, стр. 681-686

9. Ваит Д. Ибро, (2011), Дидактичко-методичке могућности унапређења наставе математике у основној школи, Монографија, Лепосавић, Учитељски факултет

10. Ваит Д. Ибро, Зорица Гајтановић, (2013), “ ИКТ у почетној настави математике“ Лепосавић, Зборник 7, Учитељски факултет, стр. 179-191